Mantelzorgwoningen moeten makkelijk realiseerbaar blijven

MEDEMBLIK – KBO-PCOB, MantelzorgNL, ANBO en de Patiëntenfederatie willen dat – ook op gemeentelijk niveau – de mogelijkheid tot vergunningvrije mantelzorgwoningen blijft bestaan en niet wordt ingeperkt. De omgevingswet lijkt echter drempels op te werpen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Vanuit de overheid klinkt de roep om meer voor elkaar te zorgen, zodat zorgvragers zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het realiseren van een mantelzorgwoning draagt eraan bij die zorg in nabijheid te realiseren. Het voldoet aan een groeiende behoefte van zorgvragers én mantelzorgers.

In 2014 is de regeling voor het vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning geïntroduceerd en opgenomen in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit is landelijke wetgeving, waar gemeenten niet vanaf mogen wijken. Maar in de nieuwe omgevingswet hebben de gemeenten zelf de vrijheid om zelf regels op te stellen. Het is dan namelijk aan de gemeenten of ze deze regel zullen overnemen, wijzigen of schrappen. Dit geeft onnodige onzekerheid.

KBO-PCOB, MantelzorgNL, ANBO en de Patiëntenfederatie willen daarom dat er een instructieregel komt voor gemeenten. Deze instructieregel verplicht hen in het omgevingsplan ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden blijven om vergunningvrij mantelzorgwoningen toe te staan. Of zo’n instructieregel zekerheid gaat bieden hangt vooral af van wat voor type regel het wordt. Wij pleiten voor type 3 (het zwaarste middel, waarbij het gaat om ‘in acht nemen’). Met deze maatregel is de zekerheid terug voor de mantelzorger en vooral weten we de zorg thuis beter te faciliteren.

Op 25 oktober vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de initiatiefnota ‘Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij’ waar wij als gezamenlijke organisaties dit signaal zullen afgeven.