Loslaten van de 600 meter grens bouw windmolens is voor D66 Medemblik teleurstellend

MEDEMBLIK – De 600 meter grens voor het bouwen van windmolen(parken) is door de provincie Noord-Holland losgelaten, windmolens mogen nu op een afstand van 200 meter van woningen komen te staan. Dit heeft ernstige gevolgen voor de bewoners van de kernen in West-Friesland waar deze mogelijk gaan worden gebouwd. Ondanks dat de gemeente Medemblik eerder al heeft aangeven dat er op het grondgebied van Medemblik geen plek meer is voor meerdere windmolens is het bouwen van deze molens langs de gemeentegrens wel mogelijk.

Co Vlaar (D66 Medemblik) zegt in een reactie teleurgesteld te zijn en dat het voor D66 een extra reden is om bij de uitwerking van de zoekgebieden extra kritisch te zijn. “De plaatsing zal hoe dan ook beoordeeld worden aan de effecten van o.a. slagschaduw, geluid en gezondheidseffecten. Huidig beleid, in de RES voor Medemblik opgenomen is, geen windmolens erbij,” al dus Co Vlaar.

Gemeenten en bewoners kunnen met vragen over windturbines en gezondheid terecht bij de GGD. ‘Het RIVM adviseert op zijn beurt GGD’en en de rijksoverheid. Zo wordt voorkomen dat de ene gemeente een ander advies krijgt over effecten op de gezondheid dan een andere gemeente,‘ aldus Vlaar.