Leerstraffen en voorwaardelijke werkstraffen voor jeugdige afpersers uit Medemblik

MEDEMBLIK – De beide jongens, de 16-jarige V.d.V en de eveneens 16-jarige V, uit Medemblik hebben in de periode tussen 28 september 2023 t/m 31 december 2023 diverse pogingen tot afpersing van een inwoner uit Wervershoof gedaan. De rechtszaak werd achter gesloten deuren gehouden vanwege de jeugdige leeftijd van de twee jongens.

Beide jongens zijn veroordeeld tot een leerstraf van 20 uur, mochten ze die niet voltooien dat volgt volgt er 10 dagen jeugddetentie. De leerstraf bestaat uit Tools4U regulier. Tools4U is een individuele training van twaalf of vijftien bijeenkomsten. De training is erop gericht jongeren cognitieve en sociale vaardigheden te leren die de kans op recidive verminderen. Delinquente jongeren hebben meer dan gemiddeld vaardigheidstekorten op het gebied van impulscontrole, planning, het oplossen van sociale conflicten, weerstand bieden aan groepsdruk en het integreren van het perspectief van jezelf en de ander. Daarnaast zijn sociale en cognitieve vaardigheden beschermende factoren tegen recidive.

In de bijeenkomsten benut de trainer vaste technieken en hulpmiddelen om gericht vaardigheden te oefenen. Centraal hierbij staan de gedragsoefening om sociale vaardigheden te oefenen, de thermometer met eerstehulpkaart om de opbouw van stress of boosheid te herkennen en reguleren, en de pen-en-papiertraining om probleemoplossende cognitieve vaardigheden te versterken.

Naast de leerstraf krijgen beide jongens ook een geheel voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 20 uur, of bij het niet uitvoeren 10 dagen jeugddetentie met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Beide jongens moeten de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van 600 euro met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel en met vermeerdering van de wettelijke rente vanaf 28 september 2023.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Beide jongens hebben 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Amsterdam als zij het niet eens zijn met de opgelegde straf.

Reageer op dit bericht