Leerkrachten mogen geen goedemorgen jongens en meisjes meer zeggen.

WEST-FRIESLAND – LAKS, de scholierenorganisatie, roept dat leerkrachten moeten stoppen met bij het begroeten van de leerlingen jongens en meisjes te roepen. LAKS wil dat leerkrachten goedemorgen allemaal of zelfs goedemorgen leerlingen gaan gebruiken. Dit om meer bij te dragen aan het genderbewustzijn

De taalgids bestaat uit twee verschillende onderdelen. Bij het ene onderdeel focust LAKS zich op taalgebruik in beleid. Zo worden er woorden als “hoog- en laag opgeleiden”, “op- en af stromen” en “achterstandsleerling” wel eens gebruikt in beleidsdocumenten, zoals rapporten. Het LAKS vindt dat deze woorden anders moeten. De term “hoog- en laag opgeleiden” roept bijvoorbeeld op dat de ene opleiding beter is dan de andere, terwijl het LAKS vindt dat opleidingen gelijkwaardig gewaardeerd moeten worden. Benoem daarom zoveel mogelijk wat je precies bedoelt – gaat het over mensen met een wo, hbo of mbo opleidingsachtergrond? Om dezelfde reden spreekt LAKS van “onderwijsrichtingen” dan van “onderwijsniveaus”.

Het andere onderdeel gaat over taalgebruik in de klas. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er gendersensitief taalgebruik in de klas wordt gebruikt? Wordt er bijvoorbeeld wel eens naar voornaamwoorden gevraagd of wordt de klas opgedeeld in “jongens en meisjes”? Wordt het koloniale- en slavernijverleden van Nederland behandeld in de de klas? En welke woorden gebruiken docenten en leerlingen om daarover te praten? De klas moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Met dit onderdeel van de taalgids wil LAKS daar aandacht voor vragen.