Kick Out Zwarte Piet: “Medemblik stop met financieren en faciliteren Zwarte Piet”

MEDEMBLIK – In een brief aan de gemeenteraad eist  Kick Out Zwarte Piet dat Medemblik gaat stoppen met het financieren en faciliteren van Zwarte Piet tijdens de Sinterklaasintocht en bij sinterklaasfeesten. Volgens Kick Out Zwarte Piet is een meerderheid van Nederland het ermee eens dat Sinterklaas een feest voor alle kinderen moet zijn en ook wijst Kick Out Zwarte Piet op een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam die op 27 juni 2017 oordeelde dat het maatschappelijk debat over de (on)wenselijkheid van ‘Zwarte Piet’ kwetsend kan worden ervaren door groepen in de samenleving.
Dit had tot gevolg dat o.a. Facebook, Bol.com, Nickelodeon, Hema en Pathé hebben besloten om geen afbeelding van Zwarte Piet op commerciële producten meer toe te staan.
In de brief schrijft K.O.Z. P: “De Piet met beledigende en stereotyperende kenmerken zou geen onderdeel  horen te zijn van het sinterklaasfeest. Het sinterklaasfeest zou voor iedereen moeten zijn en zou vrij moeten zijn van beledigende en discriminerende aspecten. Of dit racisme nu bedoeld of onbedoeld is: de figuur draagt bij aan stereotypering, discriminatie en racisme tegen zwarte mensen. Ook door instanties als het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en de VN is al kritisch geoordeeld over de figuur Zwarte Piet.
Kick Out Zwarte Piet heeft de afgelopen tijd al honderden gemeenten in Nederland opgeroepen tes toppen met het financieren en faciliteren van Zwarte Piet omdat een gemeente er moet zijn voor al haar burgers en zoveel mogelijk het buitensluiten van mensen niet moet subsidiëren,financieren of faciliteren. Volgens Kick Out Zwarte Piet heeft de gemeente ook de taak en de macht om racisme in de openbare ruimte te bestrijden.
Kick Out Zwarte Piet zegt dan ook dat de gemeenteraad alles moet gaan doen om in 2022 de intocht niet langer te faciliteren noch te financieren zolang Zwarte Piet onderdeel uitmaakt van de intocht; zowel op  gemeentelijk- als op wijkniveau. Tevens vraagt Kick Out Zwarte Piet dat de gemeente alles op alles zet om intocht comités, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van sinterklaas festiviteiten over te laten stappen op een inclusieve viering die veilig is voor alle kinderen.