Inwoner gemeente Medemblik vind artikel Medemblik over de mazelen onzin, vaccineren hoeft helemaal niet

MEDEMBLIK – De mazelen waren in de eerste maanden van dit jaar voorpagina nieuws in Nederland, de uitbraak van deze besmettelijke ziekte onder kinderen greep flink om zich heen en dat zorgde er weer voor dat de oproep om toch echt je kind te laten vaccineren tegen de mazelen. Dit was weer tegen het zeker been van een groeiende aantal anti-vaccers in Nederland. Deze anti-vaccers wantrouwen elk vaccin en weigeren zich dan ook en ook hun kinderen te laten inenten tegen ziekten.

Maar ook wordt een vaccin vaak geweigerd uit geloofsovertuiging. Zo kunnen de ouderen onder ons zich de uitbraak van polio in de jaren ’70 nog wel herinneren en waar de streng gereformeerden weigerden zich te laten inenten met alle gevolgen van dien.

In een brief aan de gemeenteraad en college van Medemblik schrijft de briefschrijver/ster: “In de gemeentebode Midwoud-Oostwoud nr. 12 van 7 juni heeft de gemeente Medemblik een artikel geplaatst met als kop: Mazelen geen onschuldige kinderziekte. In dit artikel worden de gevolgen van mazelen ernstig genoemd. Nu ben ik zelf van een generatie waarvan alle kinderen gewoon de mazelen kregen. Iedereen vond dat heel vanzelfsprekend, het hoorde bij het opgroeien van kinderen. Ineens heerste het weer, dan waren met name in de eerste en tweede klas van de lagere school (Nu groep drie en vier) de helft van de kinderen afwezig vanwege de mazelen. Als kind moest je dan een paar dagen in bed blijven en je werd verzorgd door je moeder met kopjes thee en opbeurende woorden. Je had wel koorts maar heel erg was dat nou ook weer niet. Weer uit bed waren er nog een paar dagen dat je niet naar school hoefde dus kon je thuis lekker spelen.

Uitzieken en weer naar school

Wie de mazelen kreeg was dan een dag of tien thuis volgens de briefschrijver/ster, en als je weer beter was het eerste dat de moeders tegen elkaar zeiden: “Mooi, dat ze het hebben gehad,”. Wie éénmaal de mazelen heeft gehad is de rest van zijn/haar leven hier tegen beschermd

De briefschrijver/ster wijst in de brief op organisaties die niet kiezen voor vaccinatie maar een genuanceerde andere visie laten horen, zoals de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en het Centrum Sociale Gezondheidszorg, deze laatste heeft volgens de briefschrijver/ster een informatieve brochure met de titel ‘Inenten- waarom wel, waarom niet?”