‘Interpellatiedebat terwijl we het allemaal met elkaar eens zijn’, zeggen de coalitiepartijen over afwijzen asielzoekers Zwaagdijk-West

MEDEMBLIK – In een persbericht zeggen de coalitiepartijen het vreemd te vinden dat Hart voor Medemblik en de ChristenUnie een interpellatiedebat hadden aangevraagd over het afwijzen door de gemeente Medemblik van de komst van asielzoekers naar Zwaagdijk-West.

Vanuit Hart Voor Medemblik en ChristenUnie kwam het verzoek tot een interpellatiedebat over de transparantie met betrekking tot locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Dat is hun goed recht. Wel heeft het ons verbaasd, we zijn het er immers over eens dat het wat ons betreft niet haalbaar is om specifiek op deze locatie statushouders en spoedzoekers te vestigen. Argumenten hiervoor liggen op de terreinen van bijvoorbeeld verkeer en geluid. Daarbij is er geen draagvlak vanuit het dorp zelf. Wij ervaren het als een goede en terechte actie van portefeuillehouder Broeders dat hij, samen met de woningcorporaties geconcludeerd heeft dat het niet haalbaar is en dit proactief heeft gecommuniceerd naar de Provincie.

Wij nemen afstand van de verwijten en insinuaties welke door de indieners zijn benoemd en van het feit dat de wethouder wordt beticht van een soloactie. Dit zijn onterechte kwalificaties. De wethouder heeft ons als gemeente alles behalve buiten spel gezet, hij staat juist voor onze raad als goede hoeder van de Ruimtelijke Ordening. Dat de Provincie hier vervolgens op reageert is hun goed recht. Maar soms is de gemeente het bevoegd gezag, zoals in dit specifieke geval, want de provincie is gewoon grondeigenaar. Wat ons betreft is de lijn die door het College is ingezet en kan worden voortgezet.

Els van den Bosch (CDA), Luiten Plekker (GemeenteBelangen), Tom Beuker (Morgen!), Geert Mos (D66)