Huurders De Woonschakel mogen vluchtelingen uit de Oekraïne opvangen, maar wel schriftelijk aanvragen

WEST-FRIESLAND – Huurders van De Woonschakel mogen vluchtelingen uit de Oekraïne in hun huurwoning gaan opvangen, maar De Woonschakel laat wel weten dat zij dit schriftelijk moeten laten weten aan De Woonschakel.

Dit kan door een e-mail te sturen naar info@dewoonschakel.nl. In deze e-mail zet u uw naam, geboortedatum en adres en de naam en de geboortenaam van degene die bij u komt inwonen. Ook geeft u aan dat het een vluchteling uit Oekraïne betreft. De Woonschakel zal vervolgens met u meekijken of het wat het De Woonschakel betreft haalbaar is. Daarbij stellen zij o.a. de volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden die al gelden:
 • Er moet voldoende ruimte zijn.
 • Het mag geen overlast geven voor omwonenden.
 • U mag niet eerder overlast hebben veroorzaakt of een huurachterstand hebben gehad.
 • U mag geen huur vragen van de vluchtelingen.
 • De aanmelding moet verlopen via Take care bnb, zij zullen uiteindelijk beoordelen of u geschikt bent als gastgezin.
 • U dient uw gemeente op de hoogte te brengen dat u vluchtelingen uit Oekraïne opvangt.
Let op: De genoemde voorwaarden zijn geen garantie dat De Woonschakel toestemming geeft. De Woonschakel kan andere redenen hebben om toestemming te weigeren of een eerder gegeven toestemming in te trekken. Is hier aanleiding voor, dan vraagt De Woonschakel aanvullende informatie bij u op.

Allereerst, denk er ook goed over na

Het helpen van vluchtelingen is niet zomaar iets. Denk er goed over na. Neem dit mee in uw besluit:
 • Besef dat de opvang best voor een lange periode kan zijn.
 • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, maar wanneer het niet goed gaat tussen u en de mensen die u opvangt, heeft de gemeente wellicht niet direct een andere plek voor hen.
 • De mensen die u opvangt, hebben bijna niets. Vaak ook geen geld. U zult ze dus ook eten moeten geven. Ook de energiekosten stijgen. Reken er niet op dat u hiervoor een vergoeding krijgt.
 • Als huurder dient u ervoor zorg te dragen dat er geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder of door derden die gebruik maken van de woning, u bent dus ook aanspreekbaar op het gedrag van de mensen die u opvangt.
 • De Woonschakel is niet verantwoordelijk voor als het niet goed uitpakt.

Meer informatie en tips:

Er is heel veel informatie. Bijvoorbeeld of het in huis nemen van vluchtelingen ook gevolgen heeft voor uw toeslagen. Ook zijn er veel goede tips voordat u besluit écht iemand in huis te nemen. Kijk eens op de volgende websites: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/ http://www.nederlandvoorvluchtelingen.nl/