Home-Start, thuis in Westfriese gezinnen

Het succesvolle programma Home-Start bestaat 30 jaar in Nederland. Ook West-Friesland voert het Home-Start programma uit. Vrijwilligers hebben zich met hart en ziel ingezet om duizenden gezinnen te ondersteunen en de inzet van Home-Start is harder nodig dan ooit. De samenleving verandert en stelt hoge eisen om mee te doen.

De maatschappij verwacht dat iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt en actief bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en omgeving. Dat heeft tot gevolg dat als het even niet lukt met het opvoeden van de kinderen de druk en stress bij gezinnen behoorlijk kan oplopen. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan verlichting geven door het herkennen en erkennen van vragen en ervaringen.

Steun bij ouderschap en opvoeding

Alle ouders mogen bij Home-Start steun vragen bij ouderschap en opvoeding. Home-Start verbindt ouders met andere opvoeders die als vrijwilliger een jaar lang één keer in de week langskomen voor ‘een steuntje in de rug’. Ze hebben zelf ervaring met opvoeden en nemen hun ervaring mee om te delen. De vrijwilligers zijn hiervoor getraind, maken tijd, luisteren en haken in op wat ouders zelf vragen. Dit is een eenvoudige maar effectieve aanpak om ruimte te maken om zelf verder te gaan met je gezin. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. Zoals Home-Start ambassadeur Tessa Sitorini zegt: “Opvoedsteun is een geschenk.”

Ouders staan er niet alleen voor

Home-Start coördinator José Blom licht toe: “Het is onze wens om alle ouders te laten weten dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Het komt bij iedereen geregeld voor dat je het even niet meer weet. En als je dan geen familieleden, vrienden of kennissen in de buurt hebt die een handje kunnen helpen, is de vrijwilliger van Home-Start een tijdelijke uitbreiding van het netwerk. Die biedt een luisterend oor, deelt ervaringen over de opvoedaanpak, helpt het netwerk vergroten en maakt wegwijs in de beschikbare maatschappelijke voorzieningen. Als vrijwilliger doe je nuttig, dankbaar werk.

Over Home-Start

Vroegtijdige opvoedsteun voorkomt dat gewone opvoedvragen uitgroeien tot hulpvragen. In de afgelopen 30 jaar heeft Home-Start in Nederland al bijna 60.000 gezinnen met meer dan 120.000 kinderen ondersteund. Home-Start is een internationaal programma voor opvoed- en gezinsondersteuning dat wereldwijd wordt aangeboden in meer dan twintig landen. Alle vrijwilligers worden getraind en begeleid door een professionele coördinator en doen elk jaar mee aan meerdere terugkomstbijeenkomsten. Het vrijwilligerswerk van Home-Start is voor gezinnen gratis.

Het Home-Start programma is een officieel erkend en wetenschappelijk onderbouwd programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Een onderzoek uit 2015 liet al zien dat de opvoedsteun van Home-Start na het vertrek van de vrijwilliger in ieder geval tot tien jaar doorwerkt! In de periode 2022-2024 onderzoekt de Universiteit van Amsterdam voor Home-Start de vraag: ‘Wat werkt het beste om ouders en kinderen informeel te ondersteunen?’