Hart voor Medemblik wil frauduleuze zorgbureaus keihard aanpakken

MEDEMBLIK – Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik wil een einde maken aan frauduleuze zorgbureaus die enkel uit zijn op hun bedrijf te gebruiken voor criminele activiteiten waardoor dit een negatief effect heeft op de zorgbehoevenden en gemeenschapsgeld naar deze criminele organisaties gaat.

Tjeu Berlijn: “Hart voor Medemblik vindt het onacceptabel dat frauduleuze zorgbureaus ongestraft hun gang kunnen gaan in onze gemeente. Zorgbehoevenden uit de gemeente verdienen goede zorgarrangementen en de gemeente Medemblik moet alles in het werk stellen om deze criminele uitbuiting tegen te gaan.”

Samen met fractieondersteuner Anja Wit heeft Berlijn nu diverse vragen gesteld aan de gemeente Medemblik over hoe de gemeente omgaat met dit soort bureaus.

Zo wil Berlijn o.a. weten hoeveel (semi-) open house contracten heeft de gemeente Medemblik met zorgbureaus, maar ook hoeveel van deze zorgbureaus hebben geen Wtza-vergunning omdat zij minder dan zorgverleners in dienst hebben en op welke manier worden de kwaliteit en integriteit van zorgbureaus met een (semi-) open house voorafgaand aan de contractering gescreend en getoetst en welke stappen de gemeente Medemblik onderneemt als er vermoedens zijn van fraude door een zorgbureau.

Berlijn: “Er is een recente wetswijziging die het mogelijk maakt om de Wet Bibob toe te passen in (semi-)open house procedures. Gemeenten zoals Almelo en Nijmegen hebben al succesvol gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om ondermijnende zorgfraude aan te pakken. Gemeente Medemblik kan nu ook gebruik maken van deze mogelijkheid.”

Berlijn wil nu van de gemeente Medemblik weten of zij plannen heeft om de Bibob-toets uit te voeren bij (semi-)open house procedures en op welke manier kan deze toetsing bijdragen aan de bestrijding van zorgfraude, maar ook welke stappen kan de gemeente Medemblik ondernemen binnen de huidige juridische context om de Wet Bibob toe te passen in (semi-)open house procedures.

Tot slot wil Berlijn weten of het college bereid is om samen met het Pact van West-Friesland te overleggen over het toepassen van de Wet Bibob tegen ondermijnende zorgfraude en welke maatregelen denkt het college te kunnen nemen om een waterbedeffect richting andere steden te voorkomen