Hart voor Medemblik: “Stimuleer lokale politiek onder jongeren uit gemeente Medemblik’

MEDEMBLIK – De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug en wederom lijkt de gemeentelijke politiek veel inwoners van de gemeente Medemblik maar weinig te interesseren de opkomst was laag en vooral de jongeren leken de weg naar de stembus niet te hebben gevonden.

Maar ook hebben jongeren steeds minder interesse in wat er lokaal allemaal gebeurt binnen de politiek. Hart voor Medemblik wil hier verandering in brengen en gaat aankomende maandagavond tijdens de commissievergadering een bespreeknotitie inbrengen om te kijken hoe in Medemblik de jongeren gestimuleerd kunnen worden om zich meer met de lokale politiek te gaan bezighouden.

Hart voor Medemblik schrijft in haar bespreeknotitie: “Wij zien onderwijs over de lokale democratie dan ook als een punt dat wij de komende 4 jaar als raads- en commissieleden zouden moeten oppakken. In Medemblik hebben wij een middelbare school. Het is wenselijk dat de jeugd daar ook les krijgt over de lokale democratie. Het is belangrijk dat de jeugd weet wat de taak van de gemeente is en dat zij bekend wordt gemaakt dat ook zij dagelijks in contact komt met de gevolgen van beslissingen die in de raadszaal worden genomen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een schoolgebouw en de sportvereniging. Dit sluit dan ook goed aan bij de kerndoelen voor de leerlingen.”

Het kerndoel 44 voor het niveau vmbo-tl luidt dan ook ‘De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken zijn’1 .

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Meer aandacht aan lokale democratie

Hart voor Medemblik vind dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de lokale democratie en dat de gemeenteraad de scholen actief moeten gaan benaderen en stimuleren om les te geven over de lokale democratie. Volgens Hart voor Medemblik worden de kinderen en jongeren dan ook gelijk gestimuleerd om in de toekomst te gaan stemmen en/of politiek actief te gaan worden.

Als mogelijke stappen ziet Hart voor Medemblik een werkgroep van raads- en commissieleden voor zich die dan als doel moet hebben de jongeren structureel te stimuleren en te betrekken bij de lokale politiek. Maar ook om (dag)programma’s te organiseren met als boodschap ‘stimulering politieke participatie’ voor jongen scholieren in de gemeente Medemblik. Ook moet Medemblik stappen gaan zetten om een jongerenraad op te richten met daarbij een ‘jongeren-burgemeester’ .

Voor De Dijk, de middelbare school in Medemblik, ligt een rol weggelegd om bijvoorbeeld raads- en commissieleden korte lessen te laten gaan geven over het gemeentebestuur in de gemeente Medemblik.