Hart voor Medemblik: ‘het recycle-tarief is ondoordacht en onlogisch!’

MEDEMBLIK – ‘Hart voor Medemblik is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners. Dit kan door te investeren in machines die het afval scheiden. Dat betekent geen recycle-tarief maar machinaal nascheiden. Met nascheiding kunnen we efficiënter het afval scheiden. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen,’  schrijft fractievoorzitter Tjeu Berlijn aan het college van Medemblik. 

Per 1 januari 2022 is het afvalbeleid in gemeente Medemblik op de schop gegaan. Het nieuwe afvalbeleid heeft verstrekkende gevolgen en werd in zeer korte tijd vlak door het college ingevoerd. Inwoners werden hierdoor overvallen, ze zijn niet tot nauwelijks betrokken geweest bij de invoering.

Lees ook: De Stille Rapers zien forse toename dumpgedrag afval door het nieuwe recycle tarief

De inwoners die van zich lieten horen werden niet serieus genomen. Huishoudens hoorden pas na de besluitvorming wat de gevolgen voor hun woonomgeving waren.

Berlijn stelt daarom vragen aan het college van Medemblik over het recycle-tarief.

 1. Welk tarief rekenen andere gemeenten uit Noord-Holland Noord – die gebruik maken van het recycletarief – voor het aanbieden van de zwartgrijze afvalcontainer?
 2. Welke gemeenten uit Noord-Holland Noord maken op dit moment niet gebruik van het zogenoemde recycle-tarief?
 3. Waar bestaat het kostendekkende tarief uit? Graag een overzicht, en hoe kan er een verschil zijn tussen meerdere gemeenten
 4. Wat zijn de (extra) kosten voor het opruimen van een afvaldumping
 5. Wat zijn de (extra) kosten voor het opruimen van zwerfafval
 6. Wat zijn de (extra) kosten voor het nascheiden van niet goed gescheiden afval
 7. Wie betaalt de (extra) kosten van deze handelingen die HVC moet doen
 8. Doordat er regelmatig vuilniszakken naast de ondergrondse containers liggen komt er meer ongedierte op af. Wat gaat het college doen om dit te voorkomen?
 9. Bij meerdere verzorgingstehuizen zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De opening van de container is te hoog voor de bewoners en kunnen hierdoor niet hun afval in de bak doen. Wat gaat het college doen om voor deze groep inwoners het gemak te vergroten?

Maar Berlijn gaat in de brief aan het college ook in op de negatieve effecten van het recycle-tarief en wil daarom ook weten:

 1. Kunt u ons inzicht bieden in de mate waarin vuilnis in de verkeerde afvalcontainer beland/ tot in hoeverre er sprake is van een vermenging van soorten afval?
 2. Hoe hoog is percentage afvalbakken dat wel wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen? Graag een overzicht van de redenen (te vol, te leeg, verkeerd aangeboden, en alle andere redenen waarom afvalbakken niet worden geleegd)
 3. Hoeveel signalen/ meldingen heeft de gemeenten gekregen voor het recycle-tarief? Graag een overzicht van de melding.
 4. Hoeveel signalen/ meldingen heeft de gemeenten gekregen na het invoeren van het recycle-tarief? Graag een overzicht van de melding.
 5. Wat gaat het college doen om deze meldingen te verminderen?
 6. Bent u bekend met het feit dat er huisvuil wordt gedeponeerd in publieke vuilcontainers en acht het college dit wenselijk?

Tjeu Berlijn gaat in de brief ook in op de vele meldingen die bij Hart voor Medemblik zijn binnengekomen vanuit de bevolking van de gemeente Medemblik over de HVC app die niet goed registreert hoeveel zakken en/of de afvalbak geleegd is. Daarom stelt Berlijn hier ook vragen over aan het collegen:

 1. Hoe vaak is dit voorgekomen?
 2. Hoe gaat het college voorkomen dat deze inwoners onnodig extra moeten betalen?
 3. Wat gaat het college doen om dit in het vervolg te voorkomen?