Hart voor Medemblik, GemeenteBelangen, CDA en D66 starten onderhandelingen nieuwe coalitie

MEDEMBLIK – De formerende partijen hebben het proces voor de formatie vastgesteld. De adviezen van de informateur zijn daarbij ter harte genomen. De partijen hechten aan een open en transparant proces, waarbij voor de vier andere partijen in de raad als ook voor de inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers ruimte is om advies te geven.

Op voordracht van de formerende partijen Hart voor Medemblik, Gemeentebelangen, CDA en D66 is Astrid Nienhuis aan de slag gegaan als formateur. Zij heeft allereerst oriënterende gesprekken gevoerd met de leden van de gemeentelijke driehoek: burgemeester de heer Streng, griffier mevrouw Reus en gemeentesecretaris mevrouw Griekspoor.

Nu het proces is vastgesteld, starten Hart voor Medemblik, Gemeentebelangen, CDA en D66 de onderhandelingen over de inhoudelijke agenda voor de komende jaren. Drie speerpunten zijn de financiële situatie van de gemeente, de versterking van de ambtelijke organisatie en het vergroten van de bestuurskracht van de gemeente alsmede het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Tegelijkertijd zullen werkgroepen uit deze partijen onderhandelen over verschillende onderwerpen op het terrein van Ruimtelijke Ontwikkeling en Samenlevingszaken.