Share

GemeenteBelangen: ‘College, welke verantwoordelijkheden heeft De Woonschakel richting haar huurders?’

MEDEMBLIK – De Woonschakel is een corporatie die geleid wordt door een directeur/bestuurder die onder toezicht staat van een Raad van Commissarissen. Extern staat De Woonschakel onder toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties waar misstanden kunnen worden aangemeld.

Roelandt Paarlberg

Roelandt Paarlberg van GemeenteBelangen wil nu van het college weten welke verantwoordelijkheden De Woonschakel heeft richting haar huurders en op welke manier De Woonschakel handhavend optreedt richting haar huurders die zich niet houden aan huurafspraken zoals groenvoorziening rondom wooncomplexen en het in stand houden van de leefbaarheid.

Maar ook wil Paarlberg van het college weten welke verantwoordelijkheden De Woonschakel heeft naar de omwonenden van haar huurders en in hoeverre De Woonschakel verantwoordelijk is voor het op peil houden van de leefbaarheid en woonplezier van omwonenden indien een huurder van De Woonschakel zich niet houdt aan gemaakte huurafspraken.

Paarlberg wil daarom ook een antwoord van het college welke maatregelen de gemeente kan en gaat nemen als De Woonschakel niet handhavend optreedt naar haar huurders waardoor de omwonenden daarvan beperkt worden in de leefbaarheid.

Totaal aantal keren gelezen: 51 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen