Fancy Fair JoMeGiNi groot succes, recordbedrag opgehaald.

NIBBIXWOUD – Afgelopen weekend was het weer zover, Fancy Fair 2023! Dit jaar was het de 54e Fancy Fair, en met heel veel trots maakte het bestuur van JoMeGiNi bekend dat er een record bedrag van 39.623,67 euro was opgehaald.

Tijdens de Fancy Fair konden er verschillen spelletjes gespeeld worden voor jong en oud en natuurlijk draaide het hele weekend het rad van fortuin. Met de opbrengst kan JoMeGiNi weer een heel seizoen evenementen en groepsavonden organiseren voor de jeugd uit Nibbixwoud en omstreken; met als afsluiting van het seizoen natuurlijk een week kamp!

Maar daarnaast kan het bestuur het geld ook goed gebruiken voor het onderhoud van het eigen gebouw. Het bestuur van JoMeGiNi wil dan ook iedereen bedanken die aan dit bedrag heeft meegewerkt. Zonder de sponsoren, district verenigingen en bezoekers hadden dit niet kunnen worden bereiken.