Erfpacht stukje grond Andijk loopt eind dit jaar af

ANDIJK – Het CDA vroeg het college over een stukje grond aan de Bangert in Andijk waar op dit moment weinig mee gebeurt. Reden voor Els van den Bosch om te vragen of op dit stukje grond erfpacht rust en wanneer deze ten einde loopt.

Lees ook: CDA ziet mogelijk voor woningbouw Andijk, 2250m² grond ligt braak

Het college laat in een reactie weten dat de pachtovereenkomst van het stukje grond met een oppervlakte van 2.250m² op de hoek van de Bangert en het Hoge Landje tot 1 januari 2024 en heeft een opzegtermijn van 3 maanden. De gemeente Medemblik kan zelf de pachtovereenkomst beëindigen.

De bestemming van het lapje grond is recreatie/dagrecreatie en bestemd voor dagrecreatieve voorzieningen zoals sport- en speelvoorzieningen en gebouwen en overkappingen ten behoeve van een kinderboerderij. Op de grond rust tevens een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 2’

Om te kijken of het perceel geschikt is als woningbouwlocatie zal de gemeente Medemblik daarom eerst nader onderzoek moeten gaan doen.