Een ton voor de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost om het dorp te verduurzamen

MEDEMBLIK – Dorpsraad Zwaagdijk-Oost krijgt € 100.000,- aan subsidiegelden die zij gaat inzetten om het dorp te verduurzamen en te vergroenen. Dit geld komt vrij uit het zonnepark aan de Zwaagdijk-Oost 141 dat ondernemer Chint Solar gaat ontwikkelen. Via een subsidiebeschikking aan dorpsraad Zwaagdijk-Oost, kan de gemeenschap profiteren van de opbrengsten uit het zonnepark.

De beschikking heeft een uitvoeringsregeling met als belangrijkste voorwaarde: zorg dat alle inwoners op de hoogte zijn en er draagvlak is voor de genomen keuzes.

De uitvoeringsregeling werd op 15 juni ondertekend door wethouder Harry Nederpelt en door voorzitter van de dorpsraad, Piet Dekker en bestuurslid Jan Oudeman.

Participatie

Het college vindt het belangrijk dat de activiteiten en projecten die uitgevoerd worden binnen de subsidieregeling draagvlak hebben in het dorp. Wethouder Harry Nederpelt: “We hebben afspraken vastgelegd in een uitvoeringsregeling ‘financiële participatie’, die onderdeel uitmaakt van de subsidiebeschikking. Kort gezegd moeten alle inwoners van het bestaan van deze subsidie op de hoogte zijn en de mogelijkheid hebben om een initiatief in te dienen. Voor de genomen keuzes moet een aantoonbaar draagvlak bestaan.

De afspraken zijn besproken met de dorpsraad Zwaagdijk-Oost. De dorpsraad gaat daartoe de volgende initiatieven georganiseerd:

  • regelmatige communicatie over de subsidie via de website en andere lokale kanalen;
  • de gemeenschapsveiling betrekken;
  • een openbare vergadering organiseren (met verslaglegging) waarbij subsidievoorstellen worden behandeld.

Vergroten leefbaarheid

Het geld is bedoeld voor het energiezuinig maken van gemeenschapsvoorzieningen, maar ook voor het verfraaien van het dorp door groen. Denk aan het verduurzamen van het dorpshuis of sportkantine of het aanleggen van een parkje of gemeenschappelijke (moes)tuin. Het doel is om de duurzaamheid te vergroten en daarmee ook de leefbaarheid.

Duurzame impuls

De subsidieregeling kent een termijn van vier jaar, waarbij verlengen mogelijk is. Het college hoopt dat er in de komende jaren op een gezamenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van de regeling waarbij het dorp door middel van verschillende initiatieven een mooie duurzame impuls krijgt.