Dansleraar moet de cel in wegens ontucht met minderjarige leerlingen

HAARLEM – De rechtbank in Haarlem heeft de 39-jarige Hoornse dansleraar Kurt F. veroordeeld voor ontucht met twee van zijn minderjarige leerlingen. Dat gebeurde onder andere in Hoorn in de periode van 2010 tot en met 2015. F. krijgt een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Daarnaast mag hij het beroep van dansleraar voor minderjarigen vijf jaar lang niet uitoefenen. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van totaal ruim 15.000 euro.

Als dansleraar van de dansschool kwam F. in verschillende periodes met beide slachtoffers in contact toen zij ongeveer 15 jaar oud waren. Hij gaf ze complimentjes en won zo hun vertrouwen. Hij was ook leider van een belangrijk dansteam en zij waren afhankelijk van hem om in het dansteam te komen en te blijven. Voor beide slachtoffers was dansen hun leven. Zij keken tegen hem op en voelden zich speciaal en uitverkoren, omdat ze geselecteerd waren. 

De slachtoffers verklaarden beiden dat de verdachte individueel contact met hen zocht via Whatsapp. De toon van de berichten werd steeds flirtender van aard en F. gaf aan seksuele handelingen te willen plegen. Vervolgens nodigde hij hen uit bij hem thuis of in een hotel, waarbij zij seksuele handelingen met hem verrichtten. De slachtoffers moesten van F. dat wat zij deden geheim houden en niets aan de buitenwereld laten merken. Ook moesten zij de tussen hen gevoerde WhatsApp berichten verwijderen. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat F. zich gedurende een lange periode schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van twee minderjarige meisjes. Dansen was hun passie en zij waren afhankelijk van de verdachte om opgesteld te worden binnen het dansteam en te groeien binnen de danswereld. Zij keken enorm tegen hem op, niet alleen omdat hij hun trainer was, maar ook omdat hij een stuk ouder was dan de meisjes, die zich toen nog in de pubertijd bevonden. Kurt F. heeft op manipulatieve wijze misbruik gemaakt van zijn positie door het vertrouwen van de meisjes te winnen en hen vervolgens seksueel te bejegenen en te bewegen tot het verrichten van seksuele handelingen.

F. had deze meisjes, die veel jonger waren dan de andere leden van het dansteam, gezien hun leeftijd moeten beschermen. In plaats daarvan heeft hij door zijn manier van doen op zeer laakbare wijze misbruik gemaakt van de hun kwetsbaarheid, de afhankelijkheid die zij ervaarden en van het overwicht dat hij als gerenommeerd dansleraar op zijn leerlingen had. Dit deed hij enkel ten behoeve zijn eigen seksuele verlangens. Uit de slachtofferverklaringen die zij op zitting hebben afgelegd, blijkt dat de gebeurtenissen een enorme impact hebben gehad en dat zij in hun dagelijks leven nog steeds kampen met de gevolgen. Met zijn handelen heeft verdachte dan ook ernstig inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van de meisjes en heeft hij hun (seksuele) ontwikkeling verstoord.

Kurt F. heeft op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Hij heeft geen berouw of mededogen getoond naar zijn slachtoffers. F. heeft alleen een verklaring afgelegd over het nadeel voor hem persoonlijk door alle (media) aandacht voor deze zaak. Met deze proceshouding heeft hij herstel van het toegebrachte leed verder bemoeilijkt. De rechtbank rekent dit F. bijzonder zwaar aan. Ook wilde Kurt F. niet meewerken aan het opstellen van een reclasseringsrapport of openheid geven over zijn persoonlijke omstandigheden.

De gevangenisstraf van drie jaar en het beroepsverbod van vijf jaar dat de officier van justitie eiste, vindt de rechtbank dan ook een passende straf. Daarnaast moet F. aan elk slachtoffer een immateriële schadevergoeding betalen van 7.500 euro. Aan een slachtoffer moet hij ook een materiële schadevergoeding betalen van bijna 370 euro.