De vele regen zorgt voor stop groei suikerbieten, ze worden geel

REGIO – De enorme hoeveelheid regen die de afgelopen tijd is gevallen zorgt niet alleen bij de aardappeltelers en kolentelers voor problemen, ook de suikerbietentelers gaan een moeilijke tijd tegemoet. Door de regen krijgen de bieten niet genoeg zuurstof waardoor het blad nu al geel begint te verkleuren, de haarwortels zwart worden en afsterven, zegt het IRS.

Voedingsstoffen worden niet meer opgenomen

Hierdoor worden ook geen voedingsstoffen meer opgenomen.  Kleine planten kunnen ook insnoeren op de grens van lucht en grond. Het hypocotyl verkleurt op die plek zwart. Als het water binnen enkele dagen wegzakt vormt de plant vaak veel nieuwe witte haarwortels, waardoor een bossig wortelstelsel kan ontstaan. Door de regen kunnen nutriënten wel naar diepere lagen worden verplaatst, maar vaak ontwikkelt het wortelstelsel voldoende diep om deze voedingsstoffen (later) nog op te nemen.

Stikstofvoorziening

Extra stikstof geven heeft geen zin, want zodra het droger wordt komt stikstof in de grond weer beschikbaar voor het gewas. Een aanvullende gift leidt dan tot een hogere stikstofopname wat het suikergehalte drukt en voor een hoger amino-stikstofgehalte zorgt. Ook uit eerder onderzoek op zandgrond naar het effect van bijbemesten na hevige regenval in mei, bleek een extra gift de financiële opbrengst niet te verhogen. Dit leidt alleen tot het stimuleren van de bladgroei: voor het oog gunstig, maar niet voor het saldo.

 Water op het land

In tegenstelling tot andere gewassen, kunnen bieten vaak wel enkele dagen in het water staan. Door het afsterven van de haarwortels bij zuurstofloze omstandigheden, treedt er wel groeiremming op. Dit herstelt zodra water wegzakt. Het is niet precies aan te geven hoe lang de grond verzadigd kan zijn voordat planten wegvallen. In het najaar kan een biet na een week in het water te hebben gestaan, nog overleven. Zorgen voor een spoedige afwatering blijft het belangrijkste advies.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Schoffelen

Nadat de grond weer wat opdroogt, wordt nogal eens overwogen om te schoffelen en zodoende de toplaag van zuurstof te voorzien. In het verleden is veel onderzoek verricht naar het effect van schoffelen, ook op percelen die door regen- en hagelbuien totaal verslempt waren, op de groei en productie van de bieten. Deze verbeterden niet door schoffelen. Schoffelen om bieten weer van zuurstof te voorzien en de groei te stimuleren heeft daarom geen zin. Breekt de grond bij het drogen niet open, dan is schoffelen wel effectief om de verslempte laag te scheuren.

Geelverkleuring van het blad kan verschillende oorzaken hebben. Daarover leest u meer op de website van het IRS: Oorzaken geelverkleuring op een rij.

Reageer op dit bericht