De Pletering, De Zoutman, Doctor Mulderstraat en Woudrust in Oostwoud krijgen opknapbeurt

OOSTWOUD – De straten Pletering, De Zoutman, Doctor Mulderstraat en Woudrust in Oostwoud zijn toe aan een opknapbeurt. De gemeente werkt daarom samen met de buurt aan een ontwerp voor de reconstructie van de wijk.

Bewoners spreken mee over de nieuwe indeling

In de eerste helft van 2021 zijn allereerst via de e-mail, persoonlijke gesprekken en een inventarisatie door het buurtcomité wensen opgehaald bij de bewoners. Deze wensen zijn door het gemeentelijke projectteam afgewogen en waar mogelijk verwerkt in het Voorlopig Ontwerp voor de wijk.

Het Voorlopig Ontwerp was in september 2021 gereed en is toen gedeeld met de buurt. Op 16 september vond er een bewonersbijeenkomst plaats. Hier werd het Voorlopig Ontwerp aan de buurt gepresenteerd. Bezoekers van de bewonersbijeenkomst konden hun reacties en vragen op reactieformulieren achterlaten. Ook was het Voorlopig Ontwerp via de gemeentelijke website en bij het Activiteitencentrum Woudrust in te zien. Er zijn een hoop reacties binnengekomen waaruit blijkt dat de bewoners erg begaan zijn met hun buurt en gesteld zijn op de huidige gemoedelijke sfeer.

Geen éénrichtingsverkeer op de Dr. Mulderstraat

Bij het maken van de voorlopige plannen had het projectteam van de gemeente Medemblik gedacht om ruimte te creëren voor parkeervlakken door de Dr. Mulderstraat éénrichtingsverkeer te gaan maken in de richting van de Heemraad Witweg. Maar zorgen bij de omwonenden heeft het projectteam doen besluiten om deze plannen aan te passen en weer een tweerichtingsverkeersweg te maken. De parkeervakken zijn hierdoor wel slachtoffer geworden, deze zijn vervallen, maar wordt parkeren op de straat mogelijk gemaakt.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Minimaal één zijde een trottoir

Er is in het ontwerp gekozen om minimaal aan één zijde van de weg een trottoir toe te passen. Een trottoir biedt ruimte voor voetgangers die zich afgescheiden en daardoor veilig willen voortbewegen ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer. Hoewel in de huidige dagelijkse praktijk de aanwezige trottoirs niet altijd worden gebruikt, zijn er nu en in de toekomst ook voetgangers die juist wel liever van een trottoir gebruik maken i.v.m. de veiligheid. Denk hierbij aan kinderen, mindervaliden, mensen met een kinderwagen of rollator.

Ook helpt een trottoir bij het tijdelijk bergen van regenwater bij een extreme bui, deze komen in de toekomst steeds vaker voor. Bij wateroverlast door een hevige regenbui, houden stoepranden het water tegen en vormen samen met de straat een tijdelijke opvang voor het regenwater. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de tuinen en huizen droog. Daarnaast is het gebruikelijk om onder een trottoir de kabels en leidingen te positioneren, zodat bij onderhoudswerkzaamheden hieraan de rijweg niet gestremd hoeft te worden (of zoals nu het geval is, de tuinen open gegraven moeten worden).

Parkeren in de voortuinen blijft mogelijk

Diverse bewoners parkeren hun auto in de tuin, in de huidige plannen blijft dit ook mogelijk ook waar een trottoir komt, hier gaat de gemeente dan een inrit maken.

Tuinen in bruikleen moeten leeg worden opgeleverd

De bewoners die tuinen of delen van tuinen in bruikleen hebben bij de gemeente moeten deze teruggeven aan de gemeente Medemblik. Deze stukken tuin zullen worden toegevoegd aan de openbare ruimte. Het gaat vooral om hoekwoningen waarvan het openbaar groen door de bewoners als tuin bij hun eigen tuin is gevoegd.

Verschillende buurtbewoners hebben aangegeven dat zij fysiek of financieel onvoldoende in staat zijn om de tuin aan te passen zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De gemeente heeft geen extra financiële middelen om individuele tuinen aan te passen. Het uitgangspunt is dat de bewoner de grond zelf leeg moet opleveren, zo staat het ook opgenomen in de gebruikersovereenkomsten. Mocht dit niet zelf lukken, zijn er misschien buren die kunnen helpen. De gemeente wil met het vinden van burenhulp een bemiddelende rol spelen. Als het echt niet lukt om de grond leeg op te leveren, dan verwijdert de aannemer vooruitlopend op de werkzaamheden de achtergebleven spullen/planten.

De gemeente Medemblik hoopt in het tweede deel van 2022 te kunnen starten met de herinrichting Bijlage 1a - Definitief ontwerp Reconstructie Pletering Oostwoud