Column Yannick Nijsingh: ‘Driekwart jaar onderweg als wethouder’

Na twee periodes actief te zijn geweest als raadslid werd ik vorig jaar juli door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder Sociaal domein. Voor mij was dit een prachtige kans om vanuit deze rol bij te dragen aan met name de zorg en het welzijnswerk in onze gemeente.

Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Alkmaar ben ik gaan werken als maatschappelijk werker. Na 5 mooie en leerzame jaren waarin ik dagelijks achter ‘de voordeur’ van cliënten kwam, ben ik teamleider welzijn geworden in de ouderenzorg. Tot mijn overstap naar wethouder werkte ik binnen een landelijke vrijwilligersorganisatie als regiomanager.

Voor de wethouder Sociaal domein staat het (indirect) ondersteunen van hulpbehoevende inwoners centraal. Ik ben op dagelijkse basis bezig met het waar nodig verbeteren en vernieuwen van onze ondersteuning en dienstverlening. Vanuit mijn rol kan ik de brug slaan tussen wat onze inwoners nodig hebben enerzijds en wat onze maatschappelijke organisaties te bieden hebben anderzijds. Daarnaast is het van belang dat het gemeentelijk beleid hierop aansluit, ook hier speel ik in samenwerking met de ambtelijke organisatie een rol. Regelmatig ga ik in gesprek met inwoners die met het sociale beleid van de gemeente in aanraking komen. Deze gesprekken helpen mij om te toetsen bij de doelgroep zelf of we als gemeente bezig zijn met de juiste dingen en waar eventuele verbeterslagen nodig zijn.

Daarnaast heb ik ook regelmatig contact met betrokken maatschappelijke organisaties. Denk aan bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om geldproblemen te verminderen zoals Stichting Leergeld, of aan de Voedselbank of Kledingbank met hun initiatieven voor minima. Maar ook met grote professionele organisaties zoals Werksaam, de GGD en woningstichtingen zoals bijvoorbeeld het Grootslag. Ik vind het belangrijk dat de vele organisaties die onze gemeente rijk is daar waar mogelijk goed met elkaar samenwerken. Als gemeente faciliteren wij deze organisaties daar graag in.

De afgelopen maanden heb ik met eigen ogen mogen zien dat er veel goede dingen in onze gemeente gebeuren. Zo was ik een paar weken terug op een zaterdag aanwezig op de receptie van de Zonnebloem Andijk, zij vierden hun 50-jarig jubileum. De Zonnebloem organiseert regelmatig activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Op deze zaterdagmiddag zaten in een volle zaal rond de 80 ouderen te genieten van een topdag! Dit vind ik als wethouder van het Sociaal Domein ontzettend gaaf om te zien.

Maar natuurlijk ben ik me ook bewust van de verbeterpunten die we als Sociaal domein moeten maken. We werken hard om onze wachtlijsten binnen de WMO, Jeugd en Bijzondere Bijstand weg te werken. Ook willen we de communicatie binnen het sociaal domein naar een hoger plan tillen. We kijken daarnaast naar hoe we administratieve lasten voor inwoners kunnen verlagen en zoals hierboven genoemd willen we een gemeente zijn die de samenwerking tussen sociale- en maatschappelijke partners meer faciliteert.

Na 9 maanden wethouderschap kan ik uit eigen ervaring zeggen dat het werk uitdagend, maar vooral ontzettend leuk is. Samen met het college en de gemeenteraad zetten we meer en meer de benodigde stappen om de zorg en het welszijnsniveau voor onze inwoners te verbeteren. Dit geeft mij veel energie!

Wil je meer weten over wat mij als wethouder bezighoudt? Sinds vorige week ben ik te volgen op Instagram: @wethouderyannicknijsingh.  

Yannick Nijsingh