Column Tom Beuker: ‘Trots’

Wij werken alweer één jaar in de coalitie samen aan een toekomst die een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.

Als MORGEN! zijn we trots op de resultaten die we het afgelopen jaar binnen de coalitie van CDA, GemeenteBelangen en D66 hebben bereikt. Onder andere:

Woningbouw

Onder leiding van onze wethouder Jeroen Broeders gaan we in Medemblik echt gas geven op de woningbouw. Niet alleen gericht op de standaard bouw, maar ook in andere woonvormen als flexwoningen en mantelzorgwoningen.

Het doel is om t/m 2029 ruim 1650 woningen in onze gemeente te bouwen, verspreid over de verschillende kernen. Zo hebben we bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord (50 woningen) aangenomen en gaan we de bouwlocatie Wognum Noord ontwikkelen tot een maximum van 600 woningen. Daarnaast zitten verschillende bestemmingsplannen in de pijplijn zoals plan Molenblik in de stad Medemblik (220 woningen) en gaan we bouwen in Wervershoof op de locatie van het Zeehoekterrein.

Ook zetten we in op een actiever grondbeleid, zodat de gemeente proactief aan de slag kan met aankopen van gronden.

Einde aan de wachtlijsten in het sociaal domein en meer aandacht voor armoedebeleid

We zijn trots op het feit dat de wachtlijsten binnen het sociaal domein aan het inkrimpen zijn en onze inwoners sneller kunnen worden geholpen. Daarnaast is door de inzet van MORGEN! extra budget vrijgekomen voor o.a. preventie, armoedebeleid en energiearmoede.

Leefbaarheid/voorzieningen versterken

We hebben het afgelopen jaar direct ingezet om een aantal problemen aan te pakken. Onder andere zijn er miljoenen vrijgemaakt om de tientallen scholen in onze gemeente gefaseerd te renoveren of te vernieuwbouwen.

Daarnaast is er perspectief op een nieuw doelgroepenbad in Wervershoof en daarvoor wordt aan de Vok Koomenweg grond aangekocht om dit doel te realiseren.

Ook is er perspectief voor een nieuw dorpshuis in Abbekerk, mede door de inzet van MORGEN! is er vanaf 2025 extra financiële middelen beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast is er door het college extra geld vrijgemaakt voor de renovatie van verschillende sportvelden in onze gemeente.

Ook de buitenbaden zijn door de inzet van MORGEN! verzekerd van extra subsidie voor de komende jaren. Hiermee kan worden ingezet op verdere verduurzaming en lagere exploitatielasten.

Tot slot In tegenstelling tot eerdere jaren worden de subsidies conform de inflatie geïndexeerd, kortom perspectief voor onze verenigingen en stichtingen.

Duurzaamheid

We zetten in op verdere verduurzaming. Zo kunnen alle inwoners via o.a. energiecoaches geadviseerd worden over verdere verduurzaming van de eigen woning. Daarnaast wordt het gemeentehuis gerenoveerd en verduurzaamd wat zorgt voor lagere lasten.

Betaalbare lasten

Door de invoering van het recycletarief zijn onze inwoners goedkoper uit. Daarnaast zijn de totale woonlasten in de gemeente Medemblik vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Binnen West-Friesland staan we op de 4e plaats. Tot slot wordt vanaf 2024 de hondenbelasting afgeschaft.

Tom Beuker
Fractievoorzitter MORGEN!

Lees hier alle resultaten van het afgelopen jaar:

 • Nota wonen en zorg vastgesteld
 • Huisvestingsplan voor de scholen in onze gemeente vastgesteld hiermee worden de komende jaren veel scholen verbouwd of zelfs nieuw gebouwd
 • Begroting vastgesteld, hiermee is Medemblik in financieel gezonder vaarwater terechtgekomen.
 • Structureel extra financiële middelen voor onze buitenzwembaden
 • Extra middelen voor eneriearmoede en armoedebeleid
 • Vanaf 2025 extra middelen voor ons maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen
 • Indexatie van de subsidies voor verenigingen en stichtingen is weer de maatstaf
 • Oplevering Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
 • Extra middelen voor renovatie van de sportvelden
 • Inwoners van onze gemeente blijken fors goedkoper uit te zijn met het recycle tarief
 • Programma Stedelijk Water en Riolering 2023 – 2027 vastgesteld.
 • Bestemmingsplan Bloesemgaerde Noord Wognum vastgesteld voor de bouw van ca 50 woningen.
 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vastgesteld
 • Verordening jeugdhulp 2023 vastgesteld
 • Verordening Beschermd wonen Beschermd thuis vastgesteld
 • Uitgangspunten inkoop jeugdhulp en WMO 2024 vastgesteld
 • Beleidskaders openbaar groen vastgesteld
 • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte vastgesteld
 • Met de voltallige raad besluit genomen om de mogelijkheden voor een nieuw overdekt gemeentelijk zwembad te kunnen realiseren + aankoop grond + onderzoeken Westrand.
 • Vaststellen afwegingskader voor woningbouw in 2023
 • Vaststellen woningbouwprogramma 2023 – 2029, we zetten in op forse versnelling van de woningbouwprojecten met als doel om 1650 woningen te gaan bouwen verdeeld over de kernen
 • Beleidskaders wind- en zonne-energie Westfriesland
 • Oprichting gemeentelijk sportbedrijf
 • Nota Vastgoedbeleid en nota Grondbeleid
 • Vaststellen regionale urgentieverordening Westfriesland
 • Actualiseren verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval
 • Beleidsuitgangspunten psychisch kwetsbare inwoners met een woon- en ondersteuningsbehoefte
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • Ontwikkelen bouwlocatie Wognum Noord, hier kunnen gefaseerd in totaal 600 woningen worden gebouwd
 • Besluit toekomstbestendig energieneutraal en doelmatig gemeentehuis

Loading

1 reactie

 1. J. De Vries schreef:

  De enorme verhoging van de ozb zijn ze nog vergeten….