Column Tom Beerepoot(VVD): ‘Goedkope koopwoningen’

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari j.l. is de Woonvisie van de Gemeente Medemblik voor de jaren 2024 tot 2028 uitgebreid aan de orde gekomen. Wat de VVD betreft een keurig stuk dat, voor een belangrijk deel, op instemming van de VVD kan rekenen.

In deze woonvisie spreekt het college haar wens uit om 10% van alle woningen, binnen de goedkope koopsector, te realiseren. Ook hier is de VVD blij mee en wij gaan er hierbij vanuit dat het college zich maximaal zal inspannen om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. Vervolgens rijst de vraag wat er onder “goedkope koop” verstaan wordt. Vervolgens blijkt uit de woonvisie dat het college hierbij uitgaat van een bedrag van maximaal EUR 273.000,–. Wat de VVD betreft, spreekt hier geen ambitie uit en houdt dit in dat zelf een “goedkope” koopwoning voor veel starters onbereikbaar wordt.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD, met steun van de ChristenUnie, GroenLinks en Hart voor Medemblik, voorgesteld om de maximale koopsom voor goedkope woningen te verlagen tot EUR 250.000,–.

Daarnaast verzochten wij de verantwoordelijk wethouder om in nieuwe contracten met projectontwikkelaars/bouwbedrijven te bedingen dat 10% van de woningen uit goedkope koopwoningen (met een maximale koopsom van EUR 250.000,–) moet bestaan. Dit is bijv. door de vorige VVD wethouder gedaan bij het nieuwbouwproject aan de Perenlaan in Zwaagdijk West (toen nog EUR 200.000,– met indexering) en voorziet duidelijk in een behoefte. Omdat alle partijen in hun verkiezingsprogramma opgenomen hebben dat zij zich voor starterswoningen willen inzetten, ging ik ervan uit dat het voorstel van de oppositiepartijen op een ruime meerderheid zou kunnen rekenen.

Het werd echter een enorme deceptie omdat de coalitiepartijen Morgen!, D’66, Gemeentebelangen en het CDA hun wethouder niet wilden laten vallen en dus unaniem tegen het voorstel van de oppositiepartijen stemden. Het voorstel van de VVD, de ChristenUnie, GroenLinks en Hart voor Medemblik haalde het dus niet waardoor de grens voor goedkope koopwoningen op EUR 273.000,– blijft staan.

De starters werden op deze avond dus de grote verliezers maar zij kunnen erop rekenen dat de VVD zich blijft inzetten om “goedkope” koopwoningen ook voor hen bereikbaar te maken.

Tom Beerepoot – Fractie VVD – tom.beerepoot@raadmedemblik.nl