Column Silva Visser (ChristenUnie): ‘(S)amen’

Het lijkt en blijkt erg moeilijk te zijn om een nieuw kabinet te vormen. D’66 gooit de deur dicht voor CU op ethische gronden. CDA en Rutte willen niet met PvdA en GL, te links. Al een paar jaar pleit ik bij de algemene beschouwingen om zoveel mogelijk te gaan samenwerken. Dat geldt voor de regio, de raad en het college.  Samenwerken, een onderwerp van deze tijd? Of is het altijd al zo geweest? 

Yeshua miNazareth (Christus), zei het immers ook al: ‘Wie niet goed voor zichzelf kan zorgen en bereid is om samen te werken, kan ook niet voor anderen zorgen’. De grootste vijand van de mens is zelfgenoegzaamheid’. Zelfgenoegzaamheid, dat al zoveel leed heeft berokkend.

En dan nog het woord ‘Barmhartigheid’ om uitdrukking te geven aan het al even voor ons eng klinkende woord ‘Naastenliefde’, oftewel in dagelijks Nederlands ‘voor anderen zorgen’. Het recept dat Yeshua ons hiervoor aanboden heeft: ‘samen oefenen, oefenen en nog eens oefenen, totdat we samen sterk en wijze mensen geworden zijn’.

Yeshua wist ook hoe bang wij als mensen zijn. Het is net als in een bokswedstrijd: De bokser is niet bang voor de klappen, maar om te verliezen. Hetzelfde geldt voor ons, bang als we zijn om er niet meer bij te horen. De reden waarom wij, mensen, dan ook maar al te graag anderen stigmatiseren en wegzetten, opdat het ons vooral maar niet raakt en overkomt. Zie ons dagelijks politiek mislukte theaterstuk.

Yeshua leerde ons ook het woord ‘samen doen’, want Hij wist dat je samen sterker staat. Madeliefjes zitten vol liefde, het zijn de eerste bloemen die in de ochtend bloeien, ze zien er breekbaar uit, maar zijn ijzersterk omdat ze ondergronds met elkaar verbonden zijn en breken daarom niet zomaar als je er een handvol van neemt en er aan ruikt. Samen sterk staan vraagt van ons echter ook een ‘offer van geven en nemen’, opdat we er uiteindelijk samen mentaal sterker en wijzer uitkomen. Want wie het Licht wil zien moet eerst door de duisternis wandelen. Wijsheid is als een lamp die in het duister omhoog gehouden wordt waardoor je echt kunt zien wat er is. Zoals het licht van je eigen lamp en die van anderen samen de duisternis verdrijven zo is het Wijsheid die Onwetendheid verdrijft.

Goed voor jezelf zorgen is meer dan alleen maar voor ‘jezelf zorgen’, het stelt je in de gelegenheid om dienstbaar te zijn aan anderen, je naasten, de uiteindelijk bron van ‘goed voor jezelf zorgen’.

Ik wens de politiek veel Wijsheid van Yeshua toe.

Uiteindelijk zijn wij allemaal 1…AMEN

Silva Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie