Column Siem Zeilemaker: ‘West-Friesland, let op uw zaak!’

In navolging van het klimaatakkoord van Parijs zijn er vanaf 2019 door heel Nederland programma’s opgesteld om het klimaat te verduurzamen. Elke provincie, en in het verlengde daarvan elke gemeente, kregen een opdracht om duurzame energie op te gaan wekken middels windturbines of zonnepanelen of -parken.

In West-Friesland en de Noordkop was er heel veel weerstand tegen grote windturbines en onder leiding van Maria Weeber kregen we voor elkaar dat dit niet in de RES NHN kwam. Bij Maria aan de keukentafel werd het plan Buitenhuis geboren om zonnepanelen op het IJsselmeer te plaatsen. Kor Buitenhuis zag hier mogelijkheden en hij werkte dit uit tot het plan om dit in combinatie met het plan voor natuurontwikkeling “de Wiringherhoek” te realiseren. Het plan werd toegevoegd aan de RES en in de jaren daarna doorontwikkeld en nu is het zover dat er marktpartijen zijn die het willen ontwikkelen. De gevolgen voor visstand, waterkwaliteit, natuurontwikkeling, defensie etc. zijn allemaal door deskundige bureaus onderzocht en positief beoordeeld.

De ontwikkelaars, ambtenaren en bestuurders zijn al lang in gesprek, maar langzamerhand lijkt het of er bij verschillende ministeries een negatieve wind is gaan waaien. Zonder opgave van redenen, zonder dat veel beleidsbepalers de moeite hebben genomen de rapporten van de deskundigen te beoordelen dreigt het plan Buitenhuis een stille dood te sterven.

Dit hoorde ik afgelopen week en besloot donderdag in te spreken bij de commissie “Leefbaarheid” van de provincie. Hier spraken ook vertegenwoordigers uit de kop van NHH in en van 5  gerenommeerde mijn tekst:

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
“VZ. Staten- en commissieleden. Goedenavond, dank voor de gelegenheid om in te spreken over het plan Buitenhuis.Mijn naam is Siem Zeilemaker uit Medemblik, ik spreek hier als privé persoon, namens heel veel bewoners, maar geef hierbij aan dat ik ook gemeenteraadslid in Medemblik ben.

Al in 2014 stonden wij hier, als bewonersgroepen uit West-Friesland en de Noordkop om te protesteren tegen het onzalige plan om tientallen grote windturbines alleen al in West-Friesland te plaatsen. Petities, demonstraties, borden in de tuin, tegenhouden van een bus met PS leden volden.

U verhoogde de afstand van windturbines tot bewoning tot 600 m. Wij blij want daardoor was de plaatsing van de baan. Vervolgens kwam de RES, en daarin geen extra windturbines in NHN en WF, dit werd overgenomen in bestemmingsplannen.

Maar dan gaan we voor zonne-energie, besloten wij en werd het plan Buitendijk geboren. Dit plan werd toegevoegd aan de RES NHN als kans om op te wekken zonder daarvoor (kostbare) agrarische grond te gebruiken.

De heer Buitendijk ging met allerlei deskundigen, ambtenaren en betrokken bestuurders in gesprek  Ook het Min van EZK wilde stappen zetten en het plan uitwerken. Er werden deskundigen van gerenommeerde bureaus ingeschakeld en er werden onderzoeken gedaan naar haalbaarheid, gevolgen voor natuur, visstand etc. Er op vertrouwende dat het plan gerealiseerd kon en zou worden.

Half 2022 is er nog door betrokken Ministeries, de Provincie en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik besloten om een integrale verkenning te starten. Daarna ging er iets mis om redenen die ik niet ken en is het plan bij de diverse ministeries van de agenda verdwenen. Er ontstaat steeds meer tegengas. De provincie, u dus, is “ positief neutraal”maar met allerlei bedenkingen over natuur, waterkwaliteit, draagvlak etc. 

Maar lieve mensen, het bureau Meerlicht heeft maar liefst 18 rapporten ingediend voor de genoemde verkenning. Rapporten van TNO, Deltares, Witteveen en Bos, over defensie, water, Natura 2000 en niet te vergeten de aansluiting op het net.

Maar terug naar de RES en de bewoners van West-Friesland en de Noordkop. Als u het plan voor de Zonne-Atollen afblaast voldoen wij bij lange na niet aan de opgave in de RES. Gaat u, zonder bestudering van genoemde rapporten, onze inwoners vertellen dat er tientallen, misschien wel honderden windturbines geplaatst zullen worden of dat er kerncentrales komen. En heeft u dan op tijd een oplossing voor de netcongestie?Ik wens u veel succes, maar ik weet zeker dat de pleuris uitbreekt in het Noorden van deze mooie provincie.

Dames, heren. Neem de moeite om echt te onderzoeken wat het plan Buitendijk, de rapporten en de haalbaarheid betekenen. Oordeel zelf i.p.v. afgaan op adviezen van mensen die deze rapporten niet eens opgevraagd hebben. Realiseert u zich dat de opgaven voor de RES niet gehaald worden als u dit afblaast. U bent van harte welkom om u bij ons te komen oriënteren. Laten we praten over een pilot met 1 Atol in IJsselmeergebied binnen Medemblik en oordeel daarna definitief.

Ik hoop dat de leden van Provinciale Staten hun verantwoording nemen en het plan Buitenhuis naar zich toetrekken en de regie overnemen. En wij moeten ons goed realiseren wat er op ons afkomt als dit plan niet wordt uitgevoerd!

“West-Friesland let op uw zaak”

Siem Zeilemaker