Column Peter Groen: ‘Populisme heeft nog nooit iets goeds gebracht’

‘Populisme’, volgens Wikipedia is populisme een manier van communiceren en van politiek bedrijven, waarin de centrale tegenstelling die tussen “het volk” en “de elite” is, en waarbij de populist de kant van “het volk” kiest. Deze begrippen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, zodat men links-populisten, rechts-populisten en diverse andere typen kan onderscheiden. Om die reden kan het populisme niet als een uniforme ideologie worden opgevat. In het algemeen spraakgebruik heeft populisme doorgaans een negatieve bijklank, hoewel er politici en denkers zijn die het als geuzennaam voeren.

De eerste populist leefde een eeuw voor dat Christus werd geboren en heette Tiberius Gracchus en was lid van de politieke fractie van de Populares. Een politieke stroming die tegen de gevestigde orde was en zichzelf opwierpen als belangenbehartigers van het gewone volk, het plebs. Een zeer beroemde lid van de Popularis was Julius Caesar die juist daarom zo geliefd was onder het volk van Rome.

De ware populist is herkenbaar aan zijn afkeer tegen het ‘establishment’ met andere woorden, ‘de elite’, en wil continue gerefereerd worden aan hun denkbeeld dat het volk centraal staat. Vaak is een populist een zeer charismatische leider die de grenzen van wat wel en wat niet mag op zoekt.

Nederland kent ook diverse populisten waarvan verreweg de bekendste wel Pim Fortuyn was. Fortuyn kreeg voet aan de grond omdat de jaren daarvoor de VVD samen met het CDA een coalitie vormde met de PvdA en zo het beroemde paarse kabinet vormde, een kabinet die Nederland veel voorspoed gaf maar ook veel foute onderbuikgevoelens omdat sommige bevolkingsgroepen buiten de boot vielen, dachten ze. Zoals iedereen weet werd Pim Fortuyn op gruwelijke wijze vermoord door een GroenLinks aanhanger met extremistische gedachten.

Aan de andere kant kreeg ook de Socialistische Partij voet aan de grond, ook deze partij mag zich een populistische partij noemen maar dan niet op extreem rechtse voet geschoeid maar op communistische voet geschoeid. De SP kreeg de kans omdat de mensen die zich in het linkse spectrum bevonden het niet konden verkroppen dat de PvdA met aartsvijand de VVD in de regering zat.

Een andere populist was, de ouderen onder de lezers kennen hem nog wel, Boer Koekoek. Boer Koekoek kwam dankzij zijn populisme in 1963 met 3 zetels in de Tweede Kamer en wist dit zelfs uit te breiden naar 7 zetels. Ook de PVV van Geert Wilders is een populistische partij maar wel eentje die zich aan de extreem rechtse kant van het politieke spectrum bevind. Net zoals Forum voor Democratie van Thierry Baudet, die wat zijn denkbeelden betreft zelfs nog een stuk verder gaat dan Geert Wilders, al is hij aan de kant ook weer groot fan van Poetin en Rusland.

Nu denkt u wat moet ik nu met al dit? Wel ook wij hier in de gemeente Medemblik hebben een populistische partij, een partij die zich afgelopen week weer eens liet gelden als de ware populist door met een motie te komen waarvan je wist dat die direct zou worden afgeserveerd door de gemeenteraad. Hart voor Medemblik, de partij van Tjeu Berlijn die zelf fractieondersteuner is van JA21 in de provinciale staten van Noord-Holland, ook een populistische partij en afgescheiden van FvD, kwam met een motie waarin werd opgeroepen het salaris van de vier wethouders met 30% te gaan verlagen omdat Medemblik de Ozb met 30% wil gaan verhogen, iets dat nog lang niet definitief is.

Met deze motie, die HvM, uiteraard zoveel mogelijk via de sociale media bekendheid gaf, zonder daarbij de mede-ondertekenaars, de VVD en ChristenUnie erbij te vermelden, om zo alvast haar kiezers duidelijk maken wat de partij wil.  Helaas vertelde Hart voor Medemblik er niet bij dat een salarisverlaging niet mag omdat dit wettelijk vastligt in de Cao voor gemeentepersoneel, wat bij mij direct de vraag doet oprijzen, zou Tjeu zelf ook 30% hebben ingeleverd als HvM wel in het college zou zijn gekomen? Onee, die gingen de belasting niet verhogen, die zouden pas gaan kijken waar de extra miljoenen die voor het einde van het jaar moeten zijn gevonden om geen artikel 12. gemeente te worden, als zij zouden gaan regeren in de gemeente Medemblik.

Ik moet HvM. wel een compliment geven, ze zijn ware experts in het bespelen van de onderbuikgevoelens van de inwoners van de gemeente Medemblik, maar het vinden van werkende oplossingen is weer een stap te ver voor de partij.

Maar verder met het salaris van de wethouders die  volgens HvM. dus met 30% naar beneden moet.. HvM. is per ongeluk vergeten dat het vorige college al 20% minder salaris kreeg, tel daar de 30% van HvM. bij op en ze zouden 50% minder salaris krijgen dan het cao voorschrijft. 50% minder salaris voor wethouders, 2 die 80Fte en 2 die 100Fte. werken, die de opdrachten van de gemeenteraad moeten uitvoeren, pispaal van de inwoners zijn, het nooit goed doen, ik zal niet gaan verwoorden wat sommigen op sociale media roepen over deze mensen die 24/7 in dienst zijn van de gemeente en niet ’s middags om 5 uur met 1 of meerdere biertjes op de bank voor de tv gaan hangen.

Afgelopen maandag werden de 4 wethouders, Medemblik heeft zelfs recht op 6 wethouders gezien het aantal inwoners, geïnstalleerd door burgemeester Frank Streng. Opvallend,Hart voor Medemblik  wilde zelfs 5 wethouders. Als Hart voor Medemblik toen voor de installatie met een motie was gekomen waarin de Fte. van de vier wethouders ter discussie werd gesteld had er een discussie kunnen worden gevoerd, over het aantal uren dat ze werken, niet over het salaris, daar gaat Medemblik en zeker de gemeenteraad niet over.

Door deze motie laat Hart voor Medemblik weer duidelijk zien met wat voor insteek de partij groot is geworden, door het populisme aan te hangen, iets waar nog nooit iemand beter van is geworden.. Dat houdt niet in dat Hart voor Medemblik alles wat zij voorstellen verkeerd is, absoluut niet. De partij is samen met het CDA de partij die het ‘volk’ op zoekt om zo te ontdekken wat er speelt onder de inwoners van de gemeente Medemblik, iets dat je de andere partijen wat  mij betreft voor de voeten kan gooien. Zelfs een echte socialistische partij al MORGEN! zie je maar zelden de inwoners opzoeken.

Het bespelen van hun achterban met valselijke informatie is voor Hart voor Medemblik  een prioriteit lijkt wel. Sinds zij zelf uit de coalitie onderhandelingen zijn gestapt omdat zij blijven vasthouden aan het afschaffen van het recycletarief is hun achterban begonnen met een vrij onbeschofte manier van reageren op alles wat de huidige coalitie, die een meerderheid in de gemeenteraad heeft, besluit.

Wat de mensen die op HvM. hebben gestemd maar niet willen snappen is dat zij maar 20,3% van de stemmen hebben gekregen en dus geen meerderheid in de raad hebben gekregen, wel zijn ze de grootste partij geworden, maar dat wil simpelweg niets zeggen. Als de andere partijen, waar de meerderheid van de inwoners van de gemeente Medemblik op hebben gestemd voor het recycletarief zijn dan is het niet aan Hart voor Medemblik om als een klein kind door te blijven drammen en stampvoetend de onderhandelingstafel te verlaten.  Ze hebben het zelf verkloot en vallen dus nu buiten de boot.

De aankomende vier jaar zullen dan ook jaren worden waarin HvM. zich nog veel vaker van hun populistische kant zal laten zien, mits wij niet eind van het jaar een artikel 12. gemeente gaan worden, dan staat de gemeenteraad inclusief Hart voor Medemblik buitenspel en neemt de Gedeputeerde in Haarlem de regie in handen en komt de gemeenteraad pas weer aan de beurt als de provincie de zaken op orde heeft gesteld.

Rest mij nog 1 vraag aan Hart voor Medemblik en aan Tjeu Berlijn: Gaan jullie en jij even 30% van jullie raadsvergoeding inleveren.  Pas dan laat je zien dat je echt voor het volk bent en voor het plebs bent.

Nu fijn genieten van jullie 8 weken zomerreces, daar waar het ‘plebs’ maar maximaal 4 weken heeft.  Lever daar dus ook maar 4 weken van in en ga aan de slag om Medemblik weer een gezonde gemeente te maken.

Peter.