Column Luiten Plekker: “Eén jaar coalitie in Medemblik: wat hebben we gedaan?”

Na de verkiezingen in maart 2022 zijn we alweer één jaar aan de slag met de nieuwe coalitie en nieuw college. Tijd om de balans op te maken: welke resultaten hebben we bereikt? GemeenteBelangen kijkt zeer tevreden terug. Ik ga graag in op enkele thema’s:

Woningbouw

Medemblik gaat de woningbouw versnellen: we gaan in zeven jaar 1650 huizen neerzetten, verspreid over de grote en kleine kernen. Zo hebben we afgelopen jaar het bestemmingsplan Bloesemgaerde Noord Wognum vastgesteld (50 woningen) en gaan we de bouwlocatie Wognum Noord ontwikkelen (ongeveer 600 woningen). Ook is de Nota Vastgoedbeleid en Grondbeleid, de regionale urgentieverordening Westfriesland en Nota wonen en zorg vastgesteld.

Leefbaarheid en voorzieningen

Ook zijn er directe resultaten geboekt voor de voorzieningen in de kernen. Eindelijk zijn er miljoenen voor modernisering van de huisvesting basisscholen in de hele gemeente Medemblik. We starten met de Maria Bernadette, De Meridiaan en de Jozefschool. De voltallige raad heeft besluit genomen om een nieuw overdekt gemeentelijk zwembad te kunnen realiseren in Wervershoof. De benodigde grond wordt aangekocht en onderzoek wordt gedaan naar zowel de gronden aan de Westrand als aan de Vok Koomenweg.

Ook wordt een gemeentelijk sportbedrijf opgericht en kan het bestuur van het dorpshuis in Abbekerk aan de slag met de voorbereiding op de vernieuwbouw van dit dorpshuis.

We hebben het Verkeer en vervoerplan afgerond en dat wordt nu uitgewerkt in een maatregelenpakket. De Beleidskaders openbaar groen en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte zijn vastgesteld.

Betaalbare lasten en heffingen

Inwoners van onze gemeente blijken fors goedkoper uit te zijn met het recycle tarief. De verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval is geactualiseerd. Vanaf 2024 wordt de hondenbelasting afgeschaft.

Duurzaamheid

Het beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland is vastgesteld. GemeenteBelangen zet zich al jaren in voor duurzaamheid. Eérst zon op dak én er komen pilots voor kleine erfmolens. Ondernemers van onze gemeente kunnen hierdoor hun bedrijfsvoering nog beter duurzaam en energie neutraal vormgeven!

Ook gaan we het gemeentehuis grootschalig renoveren op een energieneutrale, verantwoorde en efficiënte wijze.

Zorg en welzijn

We krijgen steeds meer grip op de kosten voor het Sociaal Domein. Inmiddels is duidelijk dat we niet meer uitgeven dan we aan vergoedingen van het Rijk krijgen. Burgers die recht hebben op zorg, dienen dat ook te krijgen. Zo zijn de Verordening Beschermd wonen, uitgangspunten inkoop jeugdhulp en WMO 2024 vastgesteld. Ook is de bekostiging leerlingenvervoer afgerond.

Nu is er zomervakantie! Een mooi moment om terug te blikken, maar er liggen nog genoeg uitdagingen.

GemeenteBelangen gaat door met het inzetten voor alle inwoners, verengingen en ondernemers in de gemeente!

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe!

Luiten Plekker Fractievoorzitter GemeenteBelangen

Eén gedachte over “Column Luiten Plekker: “Eén jaar coalitie in Medemblik: wat hebben we gedaan?”

Reacties zijn gesloten.