Column Henk Prins: ‘Functie elders’

Op de foto: Een betonnen vloer is goed genoeg voor de ambtenaren van de gemeente Medemblik.

Laat ik beginnen met te zeggen dat ook ik vind dat er in Wervershoof een heel nieuw modern duurzaam zwembad moet komen, dat er in Abbekerk een nieuw modern en duurzaam dorpshuis moet komen, dat verenigingen in de gemeente Medemblik gewoon hun subsidies moeten kunnen blijven houden. Maar je moet wel realistisch blijven denken, daar moet wel het geld voor zijn en als de gemeente Medemblik, hoofdzakelijk dankzij de mensen in Den Haag en in Haarlem, enorm gekort wordt op de bijdrage voor de Wmo dan heb je gewoon geen andere keuzes dan zware beslissingen te nemen.

Laat ik het eens simpel gaan uitleggen.. Stel de gemeente Medemblik is een doorsnee gezin bestaande uit een vader, het college, een moeder, de gemeenteraad, een zoon, de commissieleden en een dochter, de ambtenaren.. Tijdens hun jeugd komen vader en moeder elkaar tegen op de kermis in Wervershoof, vonk slaat over, verkering, verloving en jawel trouwen.. Meneer pastoor staat al voor de deur om te vragen waar de kinderen blijven, dus aan de slag, 2x 5 seconden lol en daar is zoon en dochter.. Meneer pastoor ook weer blij.

Het leven gaat voortvarend voor het gezin Medemblik. Zo voortvarend dat zij besluiten dat Wognum wel toe is aan een hagelnieuwe sporthal, en daar verscheen De Bloesem, dat Wervershoof toch wel eens toe was aan een nieuw dorpshuis en hop, daar verscheen De Schoof. Verenigingen kregen subsidies en overal werd hard aan de weg getimmerd wat het bouwen van nieuwe woningen betrof.. Paar honderd woningen in Wognum, Midwoud een nieuwe wijk of 2, Nibbixwoud een nieuwe woonwijk erbij, Medemblik een nieuwe wijk en ga zo maar door. Tot dat…

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Er ineens een brief komt van de grote baas in Den Haag met slecht nieuws.. Daar is ineens besloten dat de taakstelling Wmo niet meer door het rijk zal worden gedaan maar naar de gemeenten moet worden overgedragen omdat zij ‘dichter bij de inwoners staan’ staat er in de brief te lezen. Geen probleem toch, alleen die kleine lettertjes onderaan die brief. ‘natuurlijk gaan wij wel het bedrag dat u krijgt voor de Wmo flink korten.’ En daar moest het gezin Medemblik het maar mee doen. Paniek, snel nieuwe kinderen erbij maken die kunnen worden opgeleid tot Wmo ambtenaar.

Vanaf het moment dat het gezin Medemblik de Wmo moet afhandelen staan zij onder grote stress, de vraag is veel hoger dan het geld dat zij uit Den Haag krijgen in voorziet. Geen probleem zegt moeders (de gemeenteraad) haal maar tijdelijk geld van de spaarrekening om het gat te dichten, maar dat moet wel weer aangevuld worden.. Geen probleem zou je denken. Tot dat Den Haag besluit dat er helemaal geen extra geld gaat komen, nee zelfs mogelijk nog een verdere korting terwijl de Wmo vraag verder en verder toeneemt en vooral de problematische jongeren die speciale opvang nodig hebben veel meer geld kosten dan kon worden voorzien, met als resultaat afgelopen jaar een gat van ruim 7 miljoen euro op de taakstelling Wmo.

Een normaal gezin komt dan zo diep in de schulden te zitten dat zij geen andere uitweg meer zien dan naar de rechter te stappen om te vragen om hun failliet te verklaren waarna zij de WSNP in kunnen gaan om 3 jaar lang van een absoluut minimum te moeten gaan leven. Voor een gemeente als Medemblik kan dat niet, een gemeente die de begroting niet op orde kan krijgen gaat de boeken in als een Artikel 12 gemeente en komt onder curatele van de Provincie te staan. U weet wel, de hogere overheid die beslist waar wel en waar geen woningen mogen worden gebouwd, hoeveel woningen een gemeente mag bouwen en dat natuurlijk de grote steden de meeste woningen mogen gaan bouwen.

Is een gemeente eenmaal een Artikel 12 gemeente dan moet elke euro die zij uitgeven eerst worden goedgekeurd door de provincie tot het moment dat onder de streep de cijfers niet meer met een rode maar met een zwarte pen worden geschreven. En om dat te bereiken gaat een provincie dan met een botte mes aan het snijden in de uitgaven. Alles wat niet direct noodzakelijk is zal worden geschrapt. En dat is toch niet wat wij willen in de gemeente Medemblik.

Nu was er afgelopen maandagavond deel 1 van de commissievergadering waar de begroting voor 2022 op tafel kwam om over te praten, let op hé, de begroting is nog bij lange na niet aangenomen door de gemeenteraad, en daar kwamen ook veel insprekers die hun zegje wilden gaan doen. Zo ook meneer Meester, voorzitter van de Ondernemers Federatie Medemblik, een hele meneer dus, die namens heel veel bedrijven in de gemeente Medemblik het woord ging voeren.

Meneer Meester trok fel van leer en kleineerde de gemeenteraad, de commissieleden en de ambtenaren van de gemeente Medemblik, niet per ongeluk nee bewust, zo blijkt uit een e-mail die meneer Meester naar o.a. de aangesloten bedrijven in de gemeente Medemblik en aan NHD journalist Martin Menger stuurde. Daarin zegt Meester: “Dit is dan ook de basis voor de ontstane emotie. Niet dat we de raad kleineren maar diegene die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de begroting. Die zou zich moeten schamen.” Een doel bewuste actie dus die een voorzitter van een Ondernemersfederatie niet staat. Zijn optreden leverde hem ook een reprimande op van voorzitter Luiten Plekker.

Meneer Meester ging los op het voornemen van het college om over meerdere jaren een budget van 720.000 euro vrij te maken om de twee gebouwen waarin de ambtenaren hun stinkende best doen om de gemeente draaiende te houden te voorzien van nieuw vloerbedekking. Maar daar gaat meneer Meester dan gruwelijk in de fout, het draait niet alleen om vloerbedekking maar ook om nieuwe meubelen zoals stoelen en bureaus. Vrijwel allemaal nog stammend uit de tijd dat Dirk Scheringa daar de scepter zwaaide over de DSB Bank en volledig zijn versleten om naar niet te praten over de eisen van de Arbowet waar ze al jaren niet meer aan voldoen

Nu weet ik ook wel dat ambtenaren alleen maar geld kosten en het beste is dat zij op sinaasappelkistjes gaan zitten aan kartonnen bureaus en en likje verf op een betonnen vloer kost ook minder dan vloerbedekking, ‘hadden ze maar een vak moeten leren toch’ . Maar deze mensen zorgen er wel voor dat een gemeente draait en blijft draaien, dat mensen met een bijstandsuitkering hun uitkering op tijd krijgen, dat wegen worden onderhouden, dat er huizen kunnen worden gebouwd, enz.. enz.. enz..

Met deze actie heeft wat mij betreft meneer Meester zich van zijn ware kant laten zien en is dus ongeschikt om nog verder als voorzitter van de OFM door te te kunnen gaan, een ‘functie elders’ dus.. Ik zou zeggen, Meneer Meester, ga eens solliciteren op het gemeentehuis, u beschikt blijkbaar over zulke enorme kwaliteiten dat u het in een hand omdraai kunt oplossen. Ik voorzie een geweldige toekomst niet alleen bij de gemeente Medemblik maar misschien wel als minister op financiën of op economische zaken.

Ik hoop dan ook dat uw gesprek met de burgemeester, u krijgt binnenkort een uitnodiging, voor u goed gaat verlopen want het vertrouwen en respect bij de gemeenteraad bent u wel kwijtgeraakt.

Weet ik een oplossing? Ja. Massaal de straat opgaan om Den Haag voor eens en altijd duidelijk te maken dat zij de schuldigen zijn achter de leed wat tientallen gemeenten in Nederland is overkomen door zo enorm te bezuinigen op de Wmo. Ja Meneer Rutte, die 1.5 miljoen die Medemblik nu krijgt is amper genoeg om 1 wond te dekken.. Het verhogen van de belastingen wat het CDA wil, om zo de subsidies aan verenigingen te behouden is wat mij betreft een goed idee, met zijn allen de lasten dragen

Henk Prins
www.hbpmedia.nl
Rechtbankverslaggever