Column Freddy Stapersma: “Zonne-atollen of Windmolens”

De 30 regio’s van ons land hebben zich gecommitteerd aan de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES om 35 TWh grootschalig hernieuwbaar opwekkend vermogen op land in 2030 te hebben. Onze Regio moet nog 3.6TWh (een duizelingwekkende hoeveelheid) aan opwekkend vermogen zien te plaatsen(even duidelijk: zonne-energie thuis geldt NIET voor de RES!).
Bijkomend is dat men bij stemming binnen de gemeenten heeft besloten dat windenergie op land zo veel mogelijk vermeden moest worden, waardoor eigenlijk alleen zonne-energie over bleef.Kernenergie is een landelijke visie. Niet provinciaal, laat staan gemeentelijk en daarom niet meegenomen in de RES.

Plan Buitendijks werd uit een burgerinitiatief geboren.

Het idee was om opwek door middel van zonne-energie samen met natuurontwikkeling en het verbeteren van waterkwaliteit een groot plan te maken waarbij in één klap een gigantische hap werd genomen uit de RES en er ook nog iets voor de burgers en natuur werd gemaakt waardoor er meer draagvlak zou zijn.
Zeker omdat meer (land)windenergie uit den boze is, men geen grote zonneparken op land wil, er weinig meer over blijft.. Het initiatief werd overgenomen door het Rijk.. Let wel, deze RES is de invulling voor de taakstelling voor alleen deze regio. De overige 29 regio’s hebben vergelijkbare uitdagingen.

Het plan Buitendijk bestaat uit twee en een half miljoen! panelen van 700Wp.

Wil je dezelfde hoeveelheid energie gaan opwekken met windturbines dan heb je zo’n 100 turbines nodig zo groot als de Ambtenaar. Het voordeel van plan Buitendijk is vooral dat men de panelen bijna niet zal zien. Kijk naar het opgespoten land in het IJsselmeer. Je zal misschien net de toppen van de panelen zien.
Zonne-energie heeft ook nadelen in vergelijking met windenergie. Zonnepanelen doen het nu eenmaal niet zo goed in het donker waardoor in de tijd dat huishoudens energie nodig hebben deze panelen juist niet zo veel opwekken. Je kan dit proberen te ondervangen met meer energieopslag in welke vorm dan ook, als waterstof of in accu’s. Dit probleem heb je veel minder bij windenergie.
Voor dezelfde opwek als een turbine zo groot als de ambtenaar heb je zo’n 20 voetbalvelden vol met deze panelen nodig.  En hoe gaat de samenwerking van natuur met de panelen? Worden de panelen een mooi toilet voor de Aalscholver?

Landelijke uitrol van kernenergie heeft weer zijn eigen problemen en één daarvan is tijd. Tegen de tijd dat er in NL twee extra centrales zijn gebouwd zijn de windturbines of panelen al bijna aan vervanging toe en die hebben dan wel al die tijd schonere energie opgewekt tegenover het gebruik van gas, kolen en/of biomassa.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Er wordt nu ophef gemaakt over een wethouder die doorging met plan Buitendijks. Feit is dat ze probeerde een gesprek op gang te houden. Daar kunnen we van alles van vinden maar we hebben door stemming in meerderheid besloten dat we geen windturbines willen.
De gemeente/ initiatiefnemers hebben getracht het Rijk en Defensie aan tafel te krijgen om met kennissessies met deelname van deskundigen zoals Deltares, Waardenburg, TNO, H+N+S landschapsarchitecten, Ernst & Young, Stibbe-advocaten bij te wonen. Zonder succes. Het Rijksvastgoedbedrijf dat sprak voor Defensie wilde überhaupt geen enkel gesprek. Hoezo niet?
Mijn mening? Simpel. Het is ze te veel werk. Het is veel makkelijker/goedkoper om turbines neer te zetten.  

Wat is dan het alternatief?

Als je geen wind op land wilt en toch veel duurzame energie wil opwekken, dan moet je iets anders doen om toch aan het bod te kunnen voldoen.
Er komt na 2030 nog een veel grotere uitdaging voor de opwekking van duurzame elektriciteit dus de noodzaak van een plan is dan nog groter. Maar niemand komt met een alternatief plan.
Ja, men wil nu vier ipv twee kerncentrales gaan bouwen. Fantastisch! Al zouden deze centrales bij de RES betrokken worden, duurt het als men vandaag kon beginnen wel zo’n 8 tot 10 jaar per centrale. (Bron. TU Delft) En deze centrales zouden samen 9 tot 12% van onze benodigde energie/energie kunnen opwekken. Op dit moment wordt 2% van onze benodigde energie met kernenergie opgewekt (bron: TNO). De eventuele nieuwe kerncentrales kunnen dus onmogelijk een bijdrage leveren aan de taakstelling binnen RES 1, en mogelijk zal de realisatie te laat zijn om een bijdrage aan de RES-2-taakstelling te kunnen gaan leveren. Tevens zal er geen kerncentrale bij het IJsselmeer komen (drinkwatervoorziening).
Als dit plan wordt afgeschoten komt de RES1.0 opdracht in gevaar en komen er zeker turbines want dan nemen de provincie en rijk het over. Sneller, goedkoper maar minder mooi

Tegen zijn en ophef creëren is makkelijk, oplossingen zijn lastig, Nimby (Not In My Backyard) bestaat voor zon, wind en kernenergie en er zijn altijd tegenstrijdige belangen.  Politieke partijen kunnen wel ophef creëren maar kom dan ook met realistische oplossingen. Dit mis ik volkomen. Plan Buitendijks is niet ideaal maar een beter (burger)initiatief dan het plaatsen van nog eens 100 grote turbines binnen onze gemeenten.

En dat zeg ik als voorstander van wind/kernenergie.