Column Esther Rommel: ‘Duidelijkheid over aanpak piekbelasting’

De aanpak piekbelasting is van start, net zoals een tweede zogeheten stoppersregeling. Agrariërs kunnen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland checken of zij onder de regelingen vallen. Mocht dat het geval zijn en een agrariër wil praten over de mogelijkheden, dan staat er voor Noord-Hollandse ondernemers die een piekbelaster zijn een zaakbegeleider klaar. 

Ik kan me voorstellen dat het voor veel ondernemers prettig is om nu duidelijkheid te hebben over de inhoud van de aanpak piekbelasting. Ik weet niet hoeveel agrarische bedrijven in Noord-Holland in aanmerking komen voor de aanpak piekbelasting. Vanuit privacyoverwegingen is er geen lijst gemaakt. Ik verwacht echter dat deze regeling weinig teweeg gaat brengen in onze provincie.

Dat komt door de voorwaarden die aan de regeling hangen en aan de aard van de agrarische bedrijven in Noord-Holland. De hoeveelheid stikstof die een bedrijf moet uitstoten om in aanmerking te komen is behoorlijk groot. De meeste agrarische bedrijven in onze provincie zijn niet intensief en stoten een stuk minder uit. Zeker in vergelijking met veehouderijen in andere provincies.

Ook aan eerdere regelingen van het Rijk voldeden geïnteresseerde agrariërs uit Noord-Holland niet. In Noord-Holland proberen we ondernemers die willen verduurzamen, verplaatsen of stoppen daarom te helpen in de gebiedsgerichte aanpak. We pakken kansen op de grondmarkt zodat we agrariërs alternatieve locaties kunnen bieden. Inmiddels hebben we ook € 20 miljoen extra beschikbaar voor de aankoop van onder andere agrarische bedrijven van boeren die willen stoppen. 

In de vele gebiedsprocessen praatten provinciemedewerkers met betrokkenen over het versterken van de natuur en de toekomst van hun bedrijf. We willen allemaal het beste voor het landelijk gebied. Ik merk dat iedereen hart heeft voor de eigen leefomgeving. We denken graag mee en passen maatwerk toe. De provincie weet wat er leeft in de regio. Mocht de aanpak piekbelasting voor een geïnteresseerde ondernemer geen uitkomst bieden, dan praten we graag met hem of haar verder. Wie wil kan contact opnemen met de betrokken provinciemedewerker. Een overzicht van de gebieden met de contactgegevens van de provinciemedewerkers is hier te vinden.

Aanpak piekbelasting

Een forse vermindering van stikstofneerslag op korte termijn is noodzakelijk om de kwetsbare natuur in Nederland te herstellen. Daarom werkt het kabinet aan een landelijke aanpak om versneld en gericht de stikstofuitstoot terug te brengen bij agrarische en industriële piekbelasters. De aanpak richt zich op de ongeveer 3000 (voornamelijk agrarische) bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) binnen 25 kilometer.

Agrarische bedrijven die onder de aanpak vallen krijgen de mogelijkheid om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te brengen door hun bedrijfsvoering te verduurzamen, te verplaatsen, over te stappen naar een ander bedrijfstype, of te stoppen. Dat is geheel op vrijwillige basis.

De aanpak voor de piekbelasters uit de industrie en energiesector gaat uit van een eigen werkwijze en heeft andere regelingen. Voor deze aanpak is de minister van Economische Zaken en Klimaat het eerste aanspreekpunt.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.