Column Els van den Bosch: ‘Kom je uit Andijk, ben je met de schuit?’

Hoogste tijd om dat motortje van de economie op duurzame energie te laten lopen, las ik op een Loesje-poster. Inderdaad! Ik voelde dan ook plaatsvervangende trots dat Het Grootslag recent als eerste glastuinbouwgebied zijn klimaatdoelen behaalde. Er is een grote verduurzamingsslag gemaakt. Het gebied is aangesloten op een warmtenet dat wordt gevoed met aardwarmte.

Vanuit diezelfde gedachte wil het CDA graag dat agrariërs kleine boerderijmolens op hun erf kunnen plaatsen. De opgewekte energie is dan alleen voor eigen gebruik. De agrarische onderneming kan dan zelfvoorzienend ofwel energieneutraal worden. Wist je trouwens dat er in de 19e eeuw wel 13 molens in  de polder stonden?

Polder Het Grootslag is ontstaan in de 11e en 12e eeuw toen boeren olv Friese kloosterlingen uit Hemelum sloten groeven voor ontwatering. Op deze akkers werd vee gehouden en groente geteeld. De bagger uit de sloten bevatte veel voedingsstoffen voor de groenteteelt en daarom werden de sloten jaarlijks uitgediept. Vanwege al die sloten kon je alleen per schuit van de Streek naar Andijk, ik werd daar nog wel eens mee geplaagd; “Oh kom je uit Andijk, ben je met de schuit”?

Het Grootslag is opgericht in 1423. Twee jaar na de Sint- Elisabethsvloed  (waarover meer is te zien en te lezen in het Afsluitdijk Waddencenter). Je leest het goed: de Polder is jarig, 600 jaar!  Van de Bosman-windwatermolens naar weidemolens naar windturbines naar boerdermolens? Om met apostel Paulus te spreken: “beproeft alle dingen, behoudt het goede”.

Els van den Bosch (CDA)

Eén gedachte over “Column Els van den Bosch: ‘Kom je uit Andijk, ben je met de schuit?’

Reacties zijn gesloten.