Brouwerij De Werf in Enkhuizen failliet, hoge huurschuld en belastingschuld nekt de brouwerij

ENKHUIZEN – Brouwerij de Werf in Enkhuizen is afgelopen dinsdag failiet verklaard door de rechtbank in Alkmaar. Als curator is aangesteld mr. Helmstrijd die eerst gaat kijken hoeveel de schulden zijn en wie de schuldeisers zijn. De Werf zelf zegt in het NHD dat het zou gaan om een schuld bij de belastingdienst, het terugbetalen van de coronasteun maar ook een hoge huurschuld, Arjen Post, directeur van De Werf schat de schuld in op rond de 800.000 euro

Er is nog geprobeerd om via een reoganisatie de kosten fors omlaag te brengen maar dat bleek onhaalbaar waarna het faillissement is aangevraagd. Het UWV neemt de loonbetalingen van de 15 medewerkers over. Deze zijn reeds door het UWV op de hoogte gesteld.

Of er enig zicht is op een doorstart is nog de vraag, de curator zal eerst een lijst gaan maken van de inboedel en daarna gaan kijken of er interesse is om de brouwerij over te nemen. Post hoopt wel op een doorstart, alle benodigde stukken zijn al in het bezit van de rechter-commissaris en bij de curator.