‘Bouwen, bouwen, bouwen’, nieuwe coalitie krijgt mogelijk al eerste domper te verwerken

MEDEMBLIK – Woningen bouwen, zoveel mogelijk, dat is het credo waar de nieuwe coalitie zich aan heeft verbonden. Sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen, woningen, huizen, veel heel veel.

Maar daar gaat mogelijk een dikke streep doorheen. De Raad van State komt in oktober met een uitspraak over de nieuwe Stikstofwet die afgelopen afgelopen 1 juli in werking is getreden en waar een onderdeel in staat waar dezelfde Raad van State zich nu gaat over buigen.

Dit onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt.

Het is niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit gaat. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd.

Er is een knip gemaakt tussen de bouw en het gebruik van het bouwwerk. De milieubelasting tijdens de bouw is altijd tijdelijk terwijl het gebruik een permanent karakter heeft.

Juristen die zich over de wet hebben gebogen gaan er nu vanuit dat de Raad van State haar uitspraak er voor gaat zorgen dat bouwprojecten komen stil te liggen en nieuwe bouwprojecten niet kunnen worden gestart.

Voor de nieuwe coalitie en het college zal deze verwachte uitspraak van de Raad van State dan een dikke vette streep zetten in het streven naar het bouwen van veel nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Medemblik. Eind oktober zullen we het weten.