Bestuurders WilgaerdenLeekerweideGroep niet blij met onthulling NHD over aanwezigheid kinderporno op mobiele telefoons

WOGNUM – De onthulling van het NHD afgelopen weekend dat op 1 of meerdere telefoons op diensttelefoons heeft kwaadbloed gezet bij de bestuurders van de WilgaerdenLeekerweideGroep in Wognum. Het bestuur zegt dat door de onthulling er veel onrust is ontstaan bij cliënten en onder het personeel van de WilgaerdenLeekerweideGroep . Volgens WilgaerdenLeekerweideGroep  bevat het nieuwsbericht in het NHD. onjuistheden en laat duidelijk weten daar teleurgesteld over te zijn.

Het personeelslid, Dimitri Bins, dat tegen de krant uit de school klapte, zegt in het NHD. dat hij sinds hij de foto’s ontdekte niet het gevoel heeft gekregen dat het bestuur van WilgaerdenLeekerweideGroep zelf iets doet en hij door alles psychische problemen heeft gekregen. Ook heeft hij het vermoeden dat 1 of meerdere medewerkers van WilgaerdenLeekerweideGroep  betrokken kunnen zijn bij het voorval. Door alles weet Bins nog niet of hij nog wel bij de WilgaerdenLeekerweideGroep kan blijven werken, ‘misschien wordt ik wel ontslagen,’ aldus Bins in het NHD. Maar daar heeft hij vrede mee, ‘omdat ik anders mijzelf niet meer in de spiegel kan aankijken.’

In een e-mail aan het personeel van Leekerweide die in het bezit is van deze website schrijft het bestuur: ‘Afgelopen zaterdag heeft het Noordhollands Dagblad een groot artikel gepubliceerd naar aanleiding van een ervaring van een medewerker in het voorjaar van 2021. Dat deze ervaring inclusief namen van betrokken collega’s en locatie op deze manier opgepakt is door de media, vinden we erg vervelend. We willen immers allemaal ons werk veilig en professioneel kunnen doen, zonder dat we daarbij persoonlijk kunnen worden geraakt. Net zoals we onze cliënten een vertrouwde en geborgen woonomgeving moeten kunnen bieden.’

Maar ook wijst het bestuur naar de andere sociale media waar de situatie wordt besproken. Het bestuur heeft daarop de veiligheidscontrole door Regio Control verder geïntensiveerd op het terrein van Leekerweide in Wognum om bij bijzondere gebeurtenissen snel te kunnen reageren.

In de e-mail legt het bestuur uit wat er zich nu precies volgens hun heeft afgespeeld en schets hierbij een geheel andere voorstelling dat wat er zaterdag door het NHD werd onthuld. In het voorjaar van 2021 hebben medewerkers van Leekerweide op enkele telefoons gedownloade kinderporno aangetroffen waarop direct de zedenpolitie is ingeschakeld. Ook zou het bestuur van Leekerweide zelf een gespecialiseerd bedrijf hebben ingeschakeld om ook onderzoek te laten doen. Uit beide onderzoeken zou naar voren zijn gekomen dat alles terug te leiden is naar 1 cliënt.

In de e-mail schrijft het bestuur: ‘De politie heeft in overleg met het OM besloten om het onderzoek verder geen vervolg te geven. Aan alle nabij betrokkenen is destijds nazorg aangeboden. Om verdere herhaling te voorkomen hebben we uit de aanbevelingen van de onderzoeken maatregelen getroffen naar de cliënt. Daarnaast zijn interne richtlijnen en protocollen nog verder aangescherpt. Verdere details over het onderzoek of bevindingen kunnen we niet delen in verband met de privacy.’

We betreuren de gang van zaken erg,‘ gaat het bestuur verder in de e-mail. ‘En begrijpen dat dit bij het personeel vragen en zorgen kan oproepen.’. Het bestuur zegt dan ook tegen haar werknemers dat de onthulling van het NHD kan gaan leiden tot escalaties, mediaverzoeken en/of vragen van derden. ‘Je kunt dan naar bijvoorbeeld familie de bovenstaande tekst gebruiken. Ook zullen we hen allemaal via de mail informeren. Ga niet in op mediaverzoeken, maar verwijs altijd naar de afdeling Communicatie van de WilgaerdenLeekerweideGroep .’

 

Loading