Bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord in Wognum onherroepelijk na uitspraak Raad van State

WOGNUM – De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de beroepszaak over het bestemmingsplan ‘Wognum Bloesemgaerde Noord’. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 januari 2024 besloten dat drie van de vier ingediende beroepen op alle onderdelen ongegrond zijn verklaard, en het vierde beroep niet-ontvankelijk is verklaard.

Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden, waardoor het plan nu verder kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Het plan omvat de bouw van vijftig woningen aan de noordwestelijke rand van Wognum. Enkele omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan. Eén van de zaken betrof het hobbymatig houden van paarden. Er was bezorgdheid dat de nieuwbouw zou kunnen leiden tot het verlies van de mogelijkheid om paarden te houden vanwege mogelijke stankhinder en klachten van nieuwe bewoners. Een andere omwonende wilde zelf woningen bouwen op haar eigen perceel.

Daarnaast hadden enkele omwonenden bezwaren met betrekking tot de aantasting van hun woon en leefklimaat. Ondanks de ingediende beroepen heeft de Raad van State geoordeeld dat de bezwaren niet gegrond zijn, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Wethouder Jeroen Broeders verklaart: “Dit is een belangrijke uitspraak voor alle woningzoekenden. We kunnen nu zo snel mogelijk beginnen met de bouw van 50 woningen, waaronder ook 22 sociale huurwoningen. Ik reken erop dat we voor het eind van dit jaar daadwerkelijk kunnen starten met de bouw!”

De hele uitspraak leest u hieronder: 202300494-1-R1-1