‘Ben gezakt voor me examens’, dat mag dus straks niet meer.

MEDEMBLIK – De Nederlandse taal is sterk aan verloedering onderhevig, heel veel Nederlanders zijn het correct schrijven verleerd of nooit goed aangeleerd. Één van de meest gemaakte schrijffouten in het Nederlands is het woordje ‘me’, ‘me fiets, me dochter, me zoon,’ enz.. Het woordje ‘me’ gebruik je als persoonlijk voornaamwoord dat verwijst naar jezelf. Het gaat dan niet om bezit.

Geen voldoende voor Nederlands dan niet geslaagd voor je examens

Dat is wat de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie voor ogen heeft. Alida Oppers: “Van de geslaagde HAVO- en VWO-leerlingen die in 2022 examens deden haalden een vijfde deel geen voldoende voor het vak Nederlands en dat baart mij grote zorgen. Deze leerlingen zullen bij doorstroming naar het middelbaar of hoger onderwijs in de problemen komen omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Dat het met de beheersing van de Nederlandse taal slecht gesteld is onder de scholieren blijkt ook wel uit het aantal studenten bij de lerarenopleidingen die niet in één keer slagen voor hun taalexamens, ruim 30% moet het examens overdoen.

Maar niet alleen de Nederlandse taal is aan verloedering onderhevig, het is ook slecht gesteld met het (hoofd)rekenen onder de leerlingen. Al ruim 10 jaar lang wordt binnen het onderwijs het probleem met rekenen als prioriteit gezien maar tot op de dag van vandaag is er geen verbetering zichtbaar.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Alida Oppers, inspecteur generaal onderwijs, zegt in een interview in het NRC: “Voor rekenen bijvoorbeeld haalt maar 42 procent van de kinderen in groep acht (12 jaar) het „streefniveau” dat nodig is om te functioneren op de mavo (vmbo-t), havo of vwo. Driekwart van de kinderen gaat daar op die leeftijd wél heen, dus ze moeten dat niveau eigenlijk halen. 50 procent van de 12-jarigen kan alleen op „fundamenteel niveau” rekenen – terwijl elke 12-jarige dat zou moeten kunnen om zich later te redden in de samenleving. 7,5 procent kan zelfs dat niet.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt om die reden met een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs.

Minister Wiersma: “Leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven. Ze zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn. En ze leren kinderen bijvoorbeeld in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Toch zijn we het er met elkaar over eens dat kinderen juist ook die basis moeten leren. Mensen kunnen in hun leven simpelweg niet zonder goed kunnen lezen, rekenen of weten hoe de (online) wereld werkt. Of je nu een sollicitatiebrief moet schrijven, je bankzaken wilt doen, of bijvoorbeeld weloverwogen wilt stemmen. Hoe zeer leraren ook hun best doen, we zien dat die basis steviger moet. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen. Dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus. Laten we nú met elkaar de trend keren.

Sinds dit schooljaar kunnen basisscholen en middelbare scholen een beroep doen op extra ondersteuning om zo de leerlingen bij te kunnen staan.

3 gedachten over “‘Ben gezakt voor me examens’, dat mag dus straks niet meer.

  1. En dan die afschuwelijke “dat” “wat” verwisselingen.
    Een Amsterdamse collega van mij was daar zo consequent in dat hij ook “die” met “wie” verwisselde: de man wie op de hoek stond.

  2. Als je enkel al Facebook leest dan kom je mensen tegen waarvan ik het vermoeden krijg of die hun lagere school wel hebben afgemaakt. Ei of ij met elkaar verwisselen, de d/t of dt problemen, en het ergste is nog wel de zinsopbouw, daar kan je vaak niets van maken.

  3. d/t of dt ben ik zelf ook niet heel goed in, maar wat ik steeds vaker zie is alinea na alinea zonder een enkele punt of komma. Dan word het gewoon volledig onleesbaar!

Reacties zijn gesloten.