Anoniem wapens inleveren groot succes

REGIO – De politie is tevreden met de opbrengst van de eerste landelijke inleveractie voor steekwapens. In een week tijd zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer machetes, zakmessen, dolken en keukenmessen verdwenen in de daarvoor bestemde tonnen op politiebureaus, scholen en bij jongerenwerkers door heel het land. 

Van 11 tot en met 17 oktober konden mensen anoniem en zonder straf hun steek-, slag- en stootwapens inleveren. Er deden 218 gemeenten mee aan de actie die voornamelijk was gericht op jongeren. In een aantal gemeenten kon ook een afspraak met de politie worden gemaakt om vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Bij de in totaal 3300 ingeleverde wapens zaten ruim 2000 messen, ruim 200 andere steekwapens, ruim 400 vuurwapens en ruim 700 overige wapens. Zo blijkt uit de voorlopige telling.

‘Drop je knife’

Behalve het verminderen van het wapenbezit in de samenleving was het doel van de inleveractie ook duidelijk maken aan jongeren dat een wapen dragen niet normaal en erg gevaarlijk is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte daarvoor op 13 september de campagne ‘drop je knife’, die gericht is op jongeren die met een mes de straat straat op gaan.

Bewustwording

In Zaanstad, waar vorig jaar een lokale wapen inleveractie werd gehouden, zijn ook deze keer weer zo’n 60 wapens ingeleverd, vertelt Teamchef Sherwin Tjin-Asjoe. Hij is vooral blij dat de actie voor veel aandacht heeft gezorgd. ‘Ieder wapen dat we met deze actie van de straat hebben gehaald, kan niet meer worden gebruikt bij geweld op straat. Wat ik ook belangrijker vind, is dat je ziet dat steeds meer partijen zich inzetten om bewustwording onder jongeren te creëren. Dat we samen de boodschap afgeven dat het niet stoer is om met een wapen op zak te lopen.’

Wapengebruik en wapenbezit onder jongeren zorgt volgens Tjin-Asjoe voor zoveel leed, dat hij hoopt dat de aandacht voor het probleem na de actie niet verslapt. ‘We moeten er als maatschappij voor zorgen dat jongeren niet meer naar een mes grijpen en dat doen we door er aandacht aan te blijven besteden.’

Actieplan Wapens en Jongeren

Het aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe is de afgelopen jaren fors gestegen. Daarom hebben ministers Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en Dekker (minister voor Rechtsbescherming) vorig jaar november het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Het doel van het actieplan is het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren via de inzet van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen. Het actieplan is opgesteld in samenspraak met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de politie, het Openbaar Ministerie, Halt, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, CCV, VNG en vijftien gemeenten met urgente wapenproblematiek.