Actievoerende boeren zorgen voor scherpe scheiding tussen voor- en tegenstanders van hun acties

MEDEMBLIK – De acties die de boeren de laatste paar dagen voeren op en langs de snelwegen in Nederland zorgt voor een steeds verdere scheiding tussen de voor- en tegenstanders van deze acties.. De actievoerders steken hooibalen in de brand, maar ook kwamen er meldingen van het dumpen van o.a. autobanden en asbest op de snelwegen.

Afgelopen nacht ging het mis op de A7 in Groningen en Friesland waar diverse auto’s op stapels autobanden reden en ook bij de afslag Lambertschaag was het vannacht raak. Dat er acties op stapel stonden werd woensdagavond al duidelijk toen actievoerende boeren langs de A7 bij Hoorn Noord al bezig waren hooibalen en ander materiaal bijeen te brengen om dat later afgelopen nacht bij de op- en afritten van de A7 bij Lambertschaag te dumpen en in de brand te steken.

Op dit moment is de A7 tussen Wognum en Middenmeer en tussen Middenmeer en Wognum geheel afgesloten. Rijkswaterstaat moet eerst alles opruimen en de schades laten herstellen. Door de afsluiting van de A7 moet het verkeer nu omrijden, zo is het erg druk op de Markerwaardweg tussen Medemblik en de Westfrisiaweg en ook gaat veel verkeer nu door Lambertschaag en Abbekerk.

Dat de groep actievoerende boeren vanuit de bevolking nog veel sympathisanten heeft is wel duidelijk maar de groep die het genoeg vind en roepen dat de boeren nu echt te ver gaan neemt snel toe..

Op de sociale media liggen voor- en tegenstanders dan ook flink met elkaar in de clinch. Zo laat een inwoonster van Abbekerk weten in de Facebookgroep van Abbekerk weten dat de automobilisten dan maar wat minder op hun mobieltje moeten kijken dan rijden ze ook niet op het gedumpte materiaal, en zegt erbij dat elke dag wel iets van vrachtwagens vallen op de snelwegen.

Maar in andere groepen op Facebook neemt de weerstand tegen de acties merkbaar toe. Zo schrijft 1 Facebookgebruiker dat ook ambulances geen gebruik meer kunnen maken van de op- en afritten en bij spoedgevallen amper meer op tijd bij de patiënt kunnen komen.

Landelijk neemt de roep om hard optreden door justitie meer en meer toe, zelfs de roep om het leger in te zetten neemt toe. Bedrijven die door Rijkswaterstaat worden gevraagd om de troep op te ruimen worden bedreigd door sympathisanten van de actievoerende boeren, deze mensen dreigen de bedrijven die meewerken met brandstichting bij hun bedrijf, en gaan zover dat ze naam en toenaam en telefoonnummer plaatsen in de Telegramgroepen.