Aanvraag vergunning voor plaatsen van een kunstwerk, Westfrisiaweg ten zuiden van het WFO terrein in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Op 1 augustus 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kunstwerk op het perceel Westfrisiaweg ten zuiden van het WFO terrein in Zwaagdijk-Oost. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001294. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):: het bouwen van een bouwwerk handelen in strijd met de ruimtelijke regels

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.