Aanpassingen verkeerssituatie Tripkouw-Oost-II Midwoud

MIDWOUD – In oktober 2021 is de gemeenteraad van de gemeente Medemblik door het college geïnformeerd over het woningbouwproject Tripkouw-Oost-II in Midwoud, daar werd toen ook gewezen dat na afronding van de werkzaamheden van de bouwwerkzaamheden er een telling zou komen over het aantal verkeersbewegingen. Het uitgangspunt was dat beide ontsluitingswegen evenredig gebruikt zouden gaan worden.

Deze verkeerstellingen zijn in 2023 uitgevoerd en uit het resultaat van deze tellingen blijkt dat er geen evenredige verdeling van het verkeer is op beide ontsluitingswegen. Wanneer dit het geval zou zijn is door de gemeente Medemblik aangegeven dat binnen de budgettaire mogelijkheden en in overleg met de bewoners er mogelijk maatregelen genomen moeten gaan worden om dit wel ter realiseren. Uit het onderzoek blijkt wel dat beide ontsluitingswegen de huidige verkeersintensiteiten prima kunnen verwerken.

Tijdens de bewonersavond is door de verkeersdeskundige de mogelijkheden gepresenteerd aan de betrokken bewoners. Geen van de aangeleverde opties kon op unanieme steun reken van de bewoners van de betrokken straten. Daarom heeft Medemblik een extra verkeerskundige optie laten onderzoeken maar deze optie bleek niet gewenst te zijn en zou ook kunnen gaan rekenen op weerstand vanuit de bewoners van de betrokken straten.

Wel kwam tijdens deze avond naar voren dat alle betrokken de verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan hebben, dit heeft er toegeleid dat er is gekeken naar maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen, in plaats van maatregelen die leiden tot aanpassen aan de ontsluiting van de wijk.

De gemeente Medemblik gaat nu samen met de betrokken bewoners overleggen over de maatregelen die gaan worden uitgevoerd om zo de verkeersveiligheid te bevorderen. Er zal een pakket van maatregelen worden voorgelegd aan de bewoners tijdens een nieuwe bewonersavond, de bewoners kunnen dan weer hun zegje doen over deze maatregelen. Mocht er vanuit de bewoners ook voorstellen komen dan ziet de gemeente Medemblik nog kans om deze, mits ze in het budget passen, mee te nemen in de plannen.

De bewoners zullen binnenkort een brief met een uitnodiging van de gemeente Medemblik ontvangen.