Aandacht Medemblik voor laaggeletterdheid in uitvoeringsplan ‘Zorg voor de jeugd’

woman reading her notes

MEDEMBLIK – Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. De Rijksoverheid biedt hulp om laaggeletterdheid aan te pakken. Bijvoorbeeld met financiering aan gemeenten en subsidies aan werkgevers voor aanbod van opleidingen.

Problemen door laaggeletterdheid

In het dagelijks leven moeten mensen vaak lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Een gebrek aan deze basisvaardigheden kan grote nadelen hebben. Bijvoorbeeld:

 • Moeilijk een baan vinden of houden
  Van de mensen die minder goede basisvaardigheden hebben, is bijna de helft werkloos. Zij vinden het vaak lastig om een sollicitatiebrief te schrijven. Daardoor komen ze moeilijk aan een baan. Ook hebben ze moeite om hun baan te behouden. Bijvoorbeeld als ze de computer nodig hebben bij hun werk.
 • Problemen met gezondheid
  Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben vaak problemen met hun gezondheid. Zij kunnen bijvoorbeeld de bijsluiters van medicijnen niet goed lezen. Daardoor is de kans groot dat zij de medicijnen verkeerd gebruiken.
 • Taalachterstand bij ouders en hun kinderen
  Ouders die moeite hebben met taal kunnen hun kinderen niet goed voorlezen. En minder goed helpen met huiswerk. Daardoor is de kans groot dat hun kinderen ook niet goed leren lezen en schrijven.
 • Problemen met communicatie
  Formulieren invullen, zoals voor uitkeringen, toeslagen en belastingen is lastig. Ook is het vaak moeilijk om een computer, tablet en telefoon te gebruiken.

‘Zorg voor jeugd’

Wethouder Nijsingh zegt toe dat in het uitvoeringsplan ‘Zorg voor jeugd’ aandacht zal worden besteed aan laaggeletterdheid, in die zin dat in het uitvoeringsplan zal worden opgenomen of dit wel of niet binnen de regio zal worden neergezet.

Actieprogramma

Met het actieprogramma Tel mee met Taal wil de Rijksoverheid ervoor zorgen dat iedereen voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden heeft. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (B) voeren het programma samen uit. Het programma loopt door tot en met 2024. 

Subsidie voor verminderen en voorkomen laaggeletterdheid

Via de Subsidieregeling Tel mee met Taal is er tot en met 2024 subsidie beschikbaar. De subsidie geldt voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er is subsidie beschikbaar voor:

 • laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden;
 • laaggeletterde ouders: subsidie voor scholen, bibliotheken en andere organisaties, voor activiteiten gericht op het verbeteren van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders;
 • praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en het toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Deze subsidie is alleen nog in 2022 beschikbaar.

Loading

One thought on “Aandacht Medemblik voor laaggeletterdheid in uitvoeringsplan ‘Zorg voor de jeugd’

 1. Zorgpersoneel laat haar (nood)stem horen – Some View on the World 1 februari 2023 at 13:22

  […] Aandacht Medemblik voor laaggeletterdheid in uitvoeringsplan ‘Zorg voor de jeugd’ […]

Comments are closed.