Wijziging vergunningen HVC en Afvalzorg Omwonendenbijeenkomst op 9 december

MEDEMBLIK – Op de Koggenrandweg 1 in Middenmeer zijn drie bedrijven actief: Afvalzorg, HVC en Sortiva. De vergunningen op de locatie zijn in handen van de eerste twee bedrijven. Afvalzorg heeft bij de  Omgevingsdienst een wijzigingsvergunning ingediend en HVC een revisievergunning. Om de wijzigingen toe te lichten organiseren Afvalzorg en HVC een digitale omwonendenbijeenkomst op 9 december 2021 van 19.00 tot 20.30 uur. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden.
Waarom wijzigen de vergunningen van HVC en Afvalzorg op deze locatie? Wat houdt het in en welke  procedures gelden er? Welke inspraakmogelijkheden hebben omwonenden of belanghebbenden? Tijdens de speciale (digitale) omwonendenbijeenkomst op donderdag 9 december a.s. krijgt u antwoord op deze vragen.

Wijzigingen HVC

HVC wil het afvalbrengstation (ABS) voor inwoners uitbreiden zodat er meer soorten afval kunnen worden gescheiden en gerecycled. Daarnaast wil HVC een stalling maken voor mini-containers van inwoners. In het
composteer- en vergistingsproces wil HVC een aantal moderniseringen doorvoeren. Daardoor kan er meer milieuwinst behaald worden uit de composterings- en vergistingsactiviteiten, met dezelfde hoeveelheid gft
en etensresten.

Wijzigingen Afvalzorg

Sortiva voert het grootste deel van haar activiteiten uit op terrein dat in eigendom is van Afvalzorg. Daarnaast werkt zij ook intensief met Afvalzorg samen. Een klein deel van de activiteiten vindt nog plaats op terrein van HVC. Deze worden verplaatst en alle activiteiten worden ondergebracht in de vergunning van Afvalzorg. Hierdoor wordt de situatie zowel fysiek als qua vergunningen overzichtelijker en efficiënter.

Toelichting op de vergunningen

De vergunning bevat de voorwaarden waaronder de activiteiten uitgevoerd mogen worden Hierbij zijn alle milieuaspecten, zoals onder andere geur, luchtkwaliteit en geluid voor zowel Afvalzorg als HVC beoordeeld.
Tijdens de bijeenkomst wordt ook hier een toelichting op gegeven.

Meer informatie?

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een bijeenkomst op locatie te organiseren. Daarom organiseren HVC en Afvalzorg op donderdag 9 december a.s een digitale bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de wijzigingen in de vergunningen. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via communicatie@hvcgroep.nl. U ontvangt dan een link voor de Teams vergadering.