Voorlichtingsavond: Natuurgidsenopleiding IVN

BOVENKARSPEL – Op 11 januari 2022 start de Natuurgidsenopleiding van IVN West-Friesland en er zijn nog een paar plaatsen vrij!
Op 9 november 2021 houden we een informatieavond in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel op de Veilingweg 21a. Start 19.30 uur. Deelname aan deze informatieavond is heel gewenst. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via cursussen@ivn-westfriesland.nl
Ben je een natuurliefhebber en wil je graag je kennis delen met andere mensen?
Maar geen idee, hoe je dat moet aanpakken?
Dan is de Natuurgidsenopleiding (NGO) van IVN afdeling West-Friesland wel iets voor jou.
In een periode van anderhalf jaar krijg je een uitgebreide serie inleidingen over onderwerpen, die betrekking hebben op natuur en milieu.
Deze 14-daagse bijeenkomsten op de dinsdagavond zijn er enerzijds op gericht je kennis over de natuur te vergroten, maar er is daarnaast ook aandacht voor zaken als presentatie en didactiek.
Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar de ervaringen van vorige opleidingen laten zien, dat het vaak heel gezellig is en dat er boeiende discussies ontstaan.
Ook zit er in de opleiding tweemaal een weekend op Texel. Daar wordt het geleerde in praktijk gebracht.
Hoe ziet de gemiddelde dinsdagavond er uit?
De avond begint met 3 Vijfminutenspreekbeurten door verschillende cursisten.
Daarna volgt een les rond een bepaald onderwerp, in dit voorbeeld: bomen
Bomen: kunnen we het bos nog zien door alle bomen?  Maar buiten het bos kunnen we ook niet zonder bomen. Hoe zou het landschap zijn zonder bomen? Hoe leefbaar is een stad zonder bomen? Welke functies heeft een boom voor mens en dier?
Wat voor soort bomen zijn er allemaal? Introductie op determinatie van bomen op basis van winterkenmerken.
Daarna gaan we zelf aan de slag met determinatietabellen, determineergidsen en zoekkaarten: hoe werk je er mee?
Na de pauze is er nog ruimte voor een kort natuurmoment en een duurzaamheidsmoment.
De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur
De zaterdag daaropvolgend vindt er een buitenactiviteit plaats, variërend van het benoemen van planten en dieren tot bodemonderzoek. In het tweede jaar komen daar ook presentaties door de deelnemers bij.
In heel Nederland zijn IVN afdelingen actief en bij IVN afdeling West-Friesland is een grote groep vrijwilligers al bijna 50 jaar actief om excursies te geven aan schoolkinderen en volwassenen, om ze laten hoe mooi de natuur en het landschap zijn.
Het maximumaantal deelnemers is op dertig gesteld. We geven voorrang aan deelnemers uit de regio West-Friesland en Wieringen. Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de natuur en zin om met mensen en kinderen om te gaan.
Contact & opgave voor 9 november: cursussen@ivn-westfriesland.nl of bel 06-25408745