Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Dijklander wordt Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)

HOORN – Sinds vandaag is de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het Dijklander Ziekenhuis veranderd naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Het doel hiervan is om de zeggenschap van verpleegkundigen op alle niveaus binnen het Dijklander Ziekenhuis te versterken. Afgelopen dinsdag is het convenant ondertekend.

Dijklander Ziekenhuis

Zowel voor de VAR als voor de raad van bestuur is het een bijzondere mijlpaal. Bestuurslid Edo Schubert: “Onze verpleegkundige staf biedt nieuwe kansen voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan besluitvorming. Hierdoor kunnen deze professionals niet alleen hun expertise en kennis inzetten om de zorg te verbeteren, maar ook bijdragen aan strategische keuzes die wij binnen het ziekenhuis met elkaar moeten maken. Belangrijk, want deze keuzes bepalen onze toekomst en daarmee wie wij als Dijklander willen zijn.”

VAR-voorzitter Paulien Oranje sluit zich aan bij Edo. Paulien: “Als verpleegkundig stafbestuur zijn we straks strategisch gesprekspartner van de raad van bestuur en zijn we de verbindende factor tussen de raad van bestuur en de verpleegkundigen. Zo vertegenwoordigen we de verpleegkundigen bij de besluitvorming over beleid en ontwikkelingen op verpleegkundig gebied.

Voor een goede verbinding met de achterban, maakt het VSB gebruik van bestaande netwerken. Paulien: “Ieder VSB-lid zal aanhaken bij één van de netwerken en hierin gaan participeren. Het idee hierachter is dat verpleegkundigen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau meepraten en meebeslissen over alle verpleegkundige onderwerpen. Daardoor heeft het VSB aan de bestuurstafel een sterk mandaat vanuit de verpleegkundigen. Dit is een eerste stap om onze zeggenschap te versterken.

De transitie van VAR naar VSB sluit aan bij de nieuwe wet ‘zeggenschap in de zorg’ die op 1 juli 2023 is ingegaan. Hierin wordt beschreven dat een zorgorganisatie zorgprofessionals in de gelegenheid moet stellen invloed uit te oefenen op het beleid, wanneer dat van belang is voor het verlenen van goede zorg. Iedere organisatie bepaalt zelf hoe de zeggenschap wordt vastgelegd en ingericht. Naast de transitie van VAR naar VSB is ook het aannemen van de verpleegkundig centrummanager (VCM) in het centrum klinieken hier een voorbeeld van.