Oproep voor meer openbaar groen en terugdringen verstening

MEDEMBLIK – Het is niet goed gesteld met de biodiversiteit in Nederland en daarom doet de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een oproep aan de gemeenteraad om in het coalitieakkoord hier meer…