Gezamenlijk plan om de schuldhulp in Nederland te versterken met invoering plan basisdienstverlening

Deze bestuurlijke afspraken zijn onderdeel van de ambitie van het kabinet om in 2030 het aantal mensen met schulden gehalveerd te hebben. Nu zijn er nog 726.000 huishoudens in Nederland…