Aantal gevangen Muskusratten fors toegenomen, wel afname beverratten

Muskus- en beverratten vormen een risico voor dijken (en dus de waterveiligheid) en de natuur.

Opnieuw daling muskusratvangsten, beverratvangsten iets toegenomen

WEST-FRIESLAND – Daling van de muskusratvangsten zet ook in 2021 door. De muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de waterschappen minder muskusratten. In 2021 zijn er 44.995 muskusratten gevangen.…