Gemeente Medemblik maakt stevige financiële keuzes voor een toekomstbestendige gemeente

MEDEMBLIK – Het college van B&W heeft de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De bezuinigingstaakstelling was niet eerder zo groot. Er zijn stevige keuzes…