Waterschappen investeren meer vanwege klimaatverandering

De 21 waterschappen in Nederland investeren in de periode 2023-2026 gemiddeld 2,25 miljard euro per jaar.

Provincie gaat extra investeren in weidevogelgebieden

Dit staat in het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie.

Bedrijfsleven: restbudget project Westfrisiaweg investeren in duurzame economie Westfriesland

WEST-FRIESLAND – De nieuwe N307 heeft drie jaar na de oplevering veel betekend voor de bereikbaarheid van de regio en het bedrijfsleven. In een regio met veel banen in de…