Waterschap blijft waarschuwen voor de schade veroorzaakt door muskus- en beverratten

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland.

Aantal gevangen Muskusratten fors toegenomen, wel afname beverratten

Muskus- en beverratten vormen een risico voor dijken (en dus de waterveiligheid) en de natuur.